เรือจำลองสัญชาติสมุทรสาคร ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) พัฒนาเรือจำลองที่สวยงามหลายแบบ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวสมุทรสาคร เช่น เรือประมงบางหญ้าแพรก เรืออวนลาก เรืออวนล้อม เรือมหาสมบัติ รวมถึงกังหันลมนาเกลือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหวังทำเงิน

เรือจำลองที่ผ่านการพัฒนาและออกแบบให้ทันสมัย ปรับจากเดิมที่มีฝาแก้วครอบผลิตภัณฑ์  ทำให้ผลิตภัณฑ์มีปัญหาขนส่งไม่สามารถส่งออกได้  คณะวิทยาการจัดการแนะไอเดียให้ดึงความถนัดงานแกะสลักของชาวบ้านมาใช้ และนำไม้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่มาแกะสลักเป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เพิ่มความสวยงาม หมดปัญหาเรื่องการขนส่ง

ส่วนเรือมหาสมบัตินั้นออกแบบลวดลายบนเรือใหม่ เพิ่มสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นสมุทรสาคร ประกอบด้วย อักษร ”ป.” มาจากคำว่า “ประมง” ประดับด้วย“ดอกพญาสัตบรรณ” ดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร และ”ดอกหญ้าแพรก” สื่อถึงชุมชนบางหญ้าแพรก  มีการเพิ่มฟังชั่นเรือประมงจำลองเป็นเรือมหาสมบัติ สามารถนำไปใช้งานได้เอนกประสงค์  สามารถเปิดดาดฟ้าของเรือ เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่อาหารและอาหารว่างเสิร์ฟเก๋ๆ   หรือใส่เครื่องหอมต่าง ๆ  เรือจำลองนี้สามารถเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว มองเป็นการเพิ่มสีสันให้ธูรกิจร้านอาหาร โรงแรม เปิดช่องทางใหม่ในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนได้

ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มบส. เล่าว่า ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University  as Marketplace  ได้ลงพื้นที่ชุมชนใน จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะฯ ที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่  พบว่า ผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย  ส่วนชุมชนต้องการการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คณะทำงานทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี  

 ปีนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ถ้าต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุทรสาครแล้วผ่านการคัดสรร 5 ดาว จะจำหน่ายได้มากขึ้นและส่งออกต่างประเทศได้ด้วย  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในสมุทรสาครที่ทาง มบส.เข้าไปช่วยพัฒนาและส่งเข้ารับการคัดสรร OTOP นอกจากวิสาหกิจชุมชนเรือจำลองบางหญ้าแพรกแล้ว ยังมีวิสาหกิจชุมชนกลิ่นไอตาล 3 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ น้ำตาลปึก น้ำตาลสด และน้ำตาลมะพร้าวชนิดเหลว, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำปลาหวาน และเคยปรุงรสอบแห้ง

วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม  3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำพริกเห็ดรสปลาทูน่า , บิสกิตผักโขมและลูกชิ้นเห็ดผสมออกไก่ และวิสาหกิจชุมชนสวนปาณิสรา 1 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ กระเป๋าผ้ามัดย้อมใบฝรั่ง ขั้นตอนปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณคัดสรรผลิตภัณฑ์  

“  คณะเข้าไปให้ความรู้ด้านต่างๆ  ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ  ดึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนเข้ามาผสมผสาน เพื่อเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในการดึงดูดลูกค้า และพยายามทำให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ปริมาณมากขึ้น รวมถึงมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ไม่เฉพาะในชุมชมหรือในจังหวัดเท่านั้น อย่างเรือจำลองดูเก๋ไก๋มากขึ้น ไม่เพียงเป็นของที่ระลึกตั้งโชว์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ คุ้มค่า เพิ่มลูกค้าและขยายกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น เช่น โรงแรมห้าดาว และชาวต่างชาติ แผนพัฒนารวมถึงการให้ความรู้ผู้ประกอบการทำช่องทางการตลาด โดยเฉพาะออนไลน์ ซึ่งมาแรงมาก  ปีนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายทำความร่วมมือกับบริษัทขายออนไลน์ต่อไปเพื่อจะนำสินค้าของชุมชนมาจำหน่ายด้วย  5 วิสาหกิจชุมชนที่คณะช่วยพัฒนาต่างพอใจ เพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น  “ ผศ.ดร.ณุศณี  กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีพี ออลล์ ยกระดับอาชีพเพาะกล้าไม้ สู่วิสาหกิจชุมชน จ.สุรินทร์ สร้างรายได้พร้อมสร้างเครือข่ายพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ได้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกร ชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพาะและอนุบาลกล้าไม้เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโครงการต่างๆ ในแหล่งปลูกต่างๆได้กว่า 157,050 ต้นในปี 2565

อว.เพื่อประชาชน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อประชาชน “ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์” เลขานุการ รมว.อว. นำทีมลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และโฆษก อว.พร้อมพล.อ.ต.ดร.ณัฐพัชร์ เรืองมณีญาต์ คณะทำงาน รมว.อว. นางวนิดา บุญนาคค้า

เกษตรกรลำปาง โอดมะนาวล้นตลาด เผยปีนี้ฝนตกชุก ผลผลิตเพิ่ม อบจ.ช่วยรับซื้อ 40 ตัน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านแจ้คอน ม.2 จำนวน 20 ราย ได้ทยอยขนถุงบรรจุมะนาวขึ้นรถบรรทุกสี่ล้อเพื่อนำออกไปส่งที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทาง อบจ.ลำปาง โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมคณะ

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา โอดถูกดองเค็มปล่อยลอยแพ

ภายหลังการประกาศปลูกกัญชาเสรีของรัฐบาล รวมถึงพรรคภูมิใจไทย นำร่องให้พื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นมหานครแห่งกัญชา และส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการปลูกกัญชาภายใต้กฎหมายกัญชาเสรี

‘มิวสิควัคซีน’ลด’อัลไซเมอร์’ในชุมชน

ผู้สูงอายุต้องการความรักและความเข้าใจ การหากิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบ  หาโอกาสให้ออกกำลังกาย  ทำกิจกรรมสันทนาการบ้าง  ใช้ยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านและในชุมชน จะทำให้สุขภาพกายและใจผู้สูงอายุดีขึ้น ที่สำคัญช่วยป้องกันโรค”อัลไซเมอร์”

'สุชาติ' ลุยเชียงใหม่ ย้ำหนุนแรงงานนอกระบบ ฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน