สิ้น ส.พลายน้อย ปราชญ์ผู้รอบรู้วัฒนธรรมไทย

สิ้น ‘ส.พลายน้อย’ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมด้วยโรคโควิด สิริรวมอายุ 93 ปี กำหนดฌาปนกิจที่วัดอนงคารามฯ พรุ่งนี้ ตามมาตรการ สธ.

6 ก.ค.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการวรรณกรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทยสุดเศร้า เมื่อได้รับรายงานว่า นายสมบัติ พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2553 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.40 น. ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) สิริรวมอายุ 93  ปี ซึ่งทายาทแจ้งว่ามีกำหนดการเผาศพ วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ณ วัดอนงคารามวรวิหาร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยดำเนินการฌาปนกิจตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อธิบดี สวธ. เปิดเผยอีกว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ คือ มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ (กรณีเสียชีวิตปกติ) ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติโดยสังเขป นายสมบัติ พลายน้อย หรือ ส. พลายน้อย อายุ 93 ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๗๒ ส. พลายน้อย เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิด จบการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) และได้รับทุนให้ไปอบรมการจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ N.H.K. ประเทศญี่ปุ่น เริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นเสมียนสรรพากรและเปลี่ยนอาชีพไปรับราชการครู ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย จากนั้นได้ลาออกจากราชการเพื่อเขียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว

ท่านไม่ได้เป็นแค่นักเขียน แต่ยังเป็นปราชญ์เป็นผู้รอบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี เป็นทั้งนักอ่าน นักค้นคว้า นักเขียนที่มีความลึกซึ้ง ที่ได้สร้างสรรค์งานเขียนในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วรรณคดี โบราณคดี อักษรศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วัฒนธรรมวิถีชีวิต รวมถึงสารคดีทั่วไป มาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่าหกศตวรรษ  ทั้งยังได้จัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทย และสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เป็นผลงานที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่ออ้างอิงได้ และยังมีงานเขียนในรูปแบบนิทานที่ให้ความรู้ทั้งนิทานไทยและนิทานนานาชาติจำนวนมาก รวมผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์และได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจากอดีตถึงปัจจุบันมากกว่า 100 เล่ม

ท่านได้สร้างสรรค์งานเขียนมากมายหลายประเภท อาทิ งานเขียนประวัติบุคคลสำคัญ เช่น เจ้าพระยาวิชาเยนทร์  พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย  พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา เจ้าฟ้าจุฑามณี  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชาวต่างประเทศในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์และเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ เช่น สารคดีน่ารู้สารพัดนึก  เล่าเรื่องบางกอก ๑๐๐ รอยอดีต  พระราชวัง  เล่าเรื่องพม่ารามัญ สารานุกรม เช่น สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  วรรณคดี และความเชื่อ เช่น เทวนิยาย  สัตวนิยาย  พฤกษนิยาย  อมนุษยนิยาย  นิทานมหัศจรรย์  นิทาน เช่น นิทานไทย  นิทานไทยแสนสำราญ  นิทานวรรณคดี  นิทานเพื่อนบ้าน  นิทานมหัศจรรย์  สารคดีเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น แลไปข้างหลัง เกิดในเรือ  โลกแสตมป์  สรรพสารคดี  เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง ฯลฯ

ผลงานของ ส. พลายน้อย ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์(สารคดี ) ประจำปี พ.ศ. 2539  รางวัล “นักเขียนอมตะ” คนที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากมูลนิธิอมตะ  และได้รับประกาศยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พุทธศักราช 2552 และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2553 ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต

ผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้ เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งความรู้ ความคิด และจินตนาการแก่ผู้อ่าน เป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงได้อีกนาน ส่งผลต่อการปลูกฝังค่านิยมในความเป็นชาติ แม้ว่า ปัจจุบันท่านจะชราภาพแล้ว แต่ยังคงใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับการอ่านหนังสือและการเขียนหนังสือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจ จึงกล่าวได้ว่า ส. พลายน้อย เป็นศิลปินนักเขียนที่เป็นแบบอย่าง ในการอุทิศตนอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ด้วยผลงานวรรณศิลป์อันทรงคุณค่ามีคุณูปการอย่างยิ่งต่อสังคมไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฐิน 'มนต์แคน แก่นคูน' ยอดทะลุหลักล้าน!

เรียกว่าเป็นปีทองอีกปีของ ศิลปินที่คว้ายอดรับชมยูทูบมากที่สุดในประเทศไทย 2 ปีซ้อน “มนต์แคน แก่นคูน” ที่ยังรักษาความแรงต่อเนื่อง เพราะเพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็ม “มาเด้อฝันเอย” ออกมา ก็สร้างสถิติใหม่ ติดเทรนด์มาแรงอันดับ 1 ถึง 3 เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลง “เป็นเกียรติหลาย” เพลง “หนีบ่ม้ม” และล่าสุดเพลง “นางไอ่ของอ้าย”

เก็บอัฐิ 'สรพงศ์' ตั้งในวิหารหลวงพ่อโต สีคิ้ว ภรรยาพร้อมสืบสานดูแลวัด-มูลนิธิ

น.ส.ดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยา พร้อมลูกชาย ลูกสาว พี่สาวของสรพงศ์ รวมถึงกัลยาณมิตร แฟนหนัง แฟนละครเข้าร่วมพิธีเก็บอัฐิในครั้งนี้ โดยอัฐิเถ้ากระดูกของสรพงศ์ ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้บนผืนผ้าสีขาว

งานพระราชทานเพลิงศพ 'สรพงศ์ ชาตรี'

หลังการจากไปของพระเอกตลอดกาล เอก-สรพงษ์ ชาตรี ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา สิริรวมอายุ 73 ปี ในวันนี้ ( 6 พฤศจิกายน) ได้มีการทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ สรพงษ์ ชาตรี ณ เมรุชั่วคราว มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

'แอ๊ด คาราบาว' ขอบคุณผู้ว่าฯสุพรรณบุรี รับคำขอขมาและให้อภัย ยินดีร่วมปั้นเมืองดนตรียูเนสโก

เพจเฟซบุ๊ก Carabao Official ของวงคาราบาว โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า เมื่อเย็นวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.15 น. กระผม นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัด และได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป โดยมี ผบช.ภ.7 และ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุ

'แอ๊ด คาราบาว' โพสต์กราบขออภัยลบหลู่ ผู้ว่าฯสุพรรณ น้อมรับความผิดเต็มๆ

เพจเฟซบุ๊ก Carabao Official เผยแพร่ข้อความจากแอ๊ด คาราบาว ระบุว่า กระผม นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ได้ใช้วาจาลบหลู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพัน เมื่อคืนวันที่ 12 ต.ค. 2565 ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี