ศิริราชจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ'

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการ “ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ” เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

นิทรรศการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. นิทรรศการภายในโถงต้อนรับ อาคาร 1 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์  ด้านศิลปาชีพ และด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ  2. นิทรรศการภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถอันงดงามขณะทรงงาน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั่วทุกหนแห่ง ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะห่างไกลหรือทุรกันดารสักเพียงใด พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ มาเผยแพร่ และยังคงสถิตย์อยู่ในใจของพวกเราชาวไทย

นอกจากนี้ ศิริราชจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   วันที่ 10 สิงหาคม  เวลา 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “พระกรุณามากพ้นรำพัน” โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ , วันที่ 11 สิงหาคม   เวลา 16.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปาชีพเพื่อชีวิต” โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ  กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-419-2618-9 (จำกัดวันละ 36 ที่นั่ง)    สำหรับวันที่ 8- 12 สิงหาคม 2565 ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชและพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ฟรี  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อ๊อฟ พงษ์พัฒน์' บริจาคเงินทำบุญให้ รพ.ศิริราช

เป็นความสูญเสียของครอบครัววชิรบรรจง ครั้งใหญ่เลยทีเดียว เมื่อผู้กำกับรุ่นเก๋าอย่าง อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ได้สูญเสียคุณพ่อคมสัน วชิรบรรจง ด้วยโรคชรา ซึ่งได้มีการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมไปแล้ว ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ท่ามกลางเพื่อนพ้องในแวดวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัววชิรบรรจงกันเป็นจำนวนมาก

ศิริราช ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

รพ.ศิริราช จับมือภาครัฐ-เอกชน แถลงโครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” เปิดตัวแคมเปญ “กายอุปกรณ์...เชื่อมใจให้ไปต่อ”

สมเด็จพระพันปีหลวง มีข้อความลายพระหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัย ควีนเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต

0 ก.ย.2565 - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความลายพระราชหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ความว่า

ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

15 ส.ค.2565 - เวลา  10.05  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงรวิจิตร์  สุวรรณบุบผา  เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน  เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปมอบแก่สถาบัน