53 ศิลปินไทย-เทศพร้อมโชว์ 'ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช'

8 พ.ย. 2564 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด“Butterflies Frolicking on the mud” ใช้ชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ ”Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย เช่น ทัศนศิลป์ การออกแบบ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน  ขณะนี้มีศิลปินได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 53 ราย แบ่งเป็นคนไทย 13 รายและศิลปินชาวต่างชาติ 40 ราย ได้แก่ อาเซียน 5 ราย เอเชีย 13 ราย แอฟริกา 3 ราย ยุโรป 13 ราย อเมริกา 5 รายและออสเตรเลีย 1 ราย  จัดแสดงผลงานในพื้นที่จัดงาน 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ (Mascot) ประชาสัมพันธ์งานคือ “สินสะออน” เป็นแมวโคราช ใบหน้าสีเทาสวมหน้ากากที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อสายพันธุ์ถุงทองธรรมดา ลำตัวสวมชุดสีเหลืองโคลนถือพู่กันในมือสื่อถึงพลังสร้างสรรค์ปลายพู่กันมีสีแสด     เป็นสีประจำจังหวัดและสีธงประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์       อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ส่วนการเตรียมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  “สิริศิลปิน” เนื่องในโอกาสรัฐบาลถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ รวมทั้งจัดแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติที่อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์  ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดงาน Thailand Biennale, Korat 2021  โดยพื้นที่นี้จะจัดแสดงสำเนาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาจัดแสดงและผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ ภายใต้แนวคิด“ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” ขณะนี้ได้ติดตั้งงานประติมากรรมเสือและผีเสื้อจากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริเวณด้านนอกหอศิลป์พิมานทิพย์ รวมทั้งติดตั้งมัลติมีเดีย Interactive ผลงานศิลปะเชิงโต้ตอบ 1 ชิ้นงาน บริเวณชั้น 1 หอศิลป์พิมานทิพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียนนาเล่ เชียงราย เปิดโลก  เปิดการรับรู้ศิลปะ

เชียงรายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยมรดกล้านนา  และมีชุมชนศิลปะผ่านพิพิธภัณฑ์ วัด  การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023  ทีมภัณฑารักษ์ นำโดยฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช  ,กฤติยา กาวีวงศ์ ,อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และมนุพร เหลืองอร่าม เสนอแนวคิด”เปิดโลก”  

คาดเชียงรายเบียนนาเล่ เงินสะพัด3หมื่นล้าน

25 มี.ค.2566 - นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ตน พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ทีมภัณฑารักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดตัวมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chaing Rai

ชวนเสพงานศิลป์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์'เสือ'

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม  ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา พระปรีชาสามารถและลักษณะเด่นของผลงานทัศนศิลป์ที่ทรงสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

สร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย เตรียมพร้อม’ไทยแลนด์ เบียนนาเล่’

เชียงรายถือเป็นจังหวัดที่ได้รับการปลุกปั้นเป็นเมืองศิลปะ  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ( Thailand Biennale , Chiangrai 2023) ต่อจาก จ.นครราชสีมา และ จ.กระบี่ ที่ได้จัดงานไปแล้ว