วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ'สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

วธ.จับมือมธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระสังฆราช ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และในโอกาส มธ.ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบหนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ โดยมีนายชัยพล  สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสงฆ์ คณะผู้จัดทำหนังสือ แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับทุนสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้อง LA 107 ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวานนี้

รมว.วธ. กล่าวว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ  “อัฏฐธัมมปริทัศน์” รวบรวมบทความจำนวน 8 บทความ ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากพระวรคติธรรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึงการที่ทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้ชาวไทยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล และปริจจาคะ ทรงเอาพระทัยใส่ให้เยาวชนและนักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม สร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคม เป็นผู้มีความรู้ ตั้งใจศึกษาให้เชี่ยวชาญ ดำรงตนด้วยความสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่เฉื่อยชา เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้ชาวไทยได้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการเอาพระทัยใส่ฟัง ดู และปฏิบัติตามบุคคลแบบอย่าง และทรงเป็นผู้มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  โดยในงานดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดบทเพลง “เมื่อฟ้ามาโปรด” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจัดทำโดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาและศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนจำนวน 8 องค์กร เพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย 

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกิดขึ้นด้วยดำริของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการสดุดีพระเกียรติคุณด้านการศึกษาและวิทยาการเรียนรู้จากพระวรคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส ทำให้การดำเนินงานและการจัดงานสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในขณะนี้ได้เผยแพร่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “อัฏฐธัมมปริทัศน์” ทางช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเมนู หนังสือในวาระพิเศษ หรือสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ https://pr.tu.ac.th/journal/2566/atthatham/index.html

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ธันวา วธ.รวมใจจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9

4 ธ.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมใจภาคีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

'อารามอร่าม' เพิ่มสีสันมหานครที่ไม่หลับไหล

กรุงเทพฯ ได้รับการขนานนามว่า “มหานครที่ไม่เคยหลับไหล” ด้วยวิถีชีวิต กิจกรรมและการงานอาชีพของผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาในเมืองหลวงแห่งนี้  ช่วงส่งท้ายปีแสงสีที่สว่างไสวช่วงเวลาเย็นถึงค่ำตามวัดวาอารามในกรุงเทพฯ ฉายภาพสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่

'ลอยกระทงสุโขทัย' SOFT POWER นำเงินเข้าประเทศ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ จ.สุโขทัย ปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสวัฒนธรรมไทย มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ดันเทศกาล'โคมแสนดวงเมืองลำพูน' ไประดับโลก

26 พ.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เปิดผลโพล'วันลอยกระทง' ตั้งใจขอขมาพระแม่คงคา

24 พ.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 17,428 คน

ถอดรหัส Soft Power 'พรหมลิขิต' ผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

สร้างกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองกับความสำเร็จของละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ “พรหมลิขิต” ถือเป็นอีกรูปธรรมยืนยันถึงศักยภาพในการสร้างซอฟต์เพาเวอร์ของผู้สร้างละครชาวไทย รวมถึงศักยภาพของซอฟต์เพาเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ