ททท.อุบลโปรยเสน่ห์เมืองดอกบัว เน้นท่องเที่ยวปลอดภัยในบรรยากาศงดงาม

อุบลม่วนชื่น เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หากการเดินทางเข้าสู่สภาวะปกติ ชูจุดขายเน้นท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน SHAใช้สื่อออนไลน์ ช่วยกระตุ้นเตือนการดูแลตัวเอง ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและเผยแพร่เรื่องราวเสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองดอกบัว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

          นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ในขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในบางพื้นที่เริ่มผ่อนคลายเปิดให้เดินทางบ้างแล้ว แต่สิ่งสำคัญสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็คือความกังวลใจเรื่องของความปลอดภัยทางด้านสุขภาพที่จะได้รับ

          ด้วยเหตุนี้ ททท.จึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยวิถีใหม่ ที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองทางด้านสุขอนามัย ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง การเว้นระยะห่าง การล้างมือ เป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงกระทำโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่ใดก็ตาม

          ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และบริการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานททท.อุบลราชธานีได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน 10 ประเภทกิจการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย หรือ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการมาใช้บริการในพื้นที่ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 81 ราย จังหวัดยโสธร 21 ราย และจังหวัดอำนาจเจริญ 6 รายและตั้งเป้าหมายว่าขยายให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการของ SHA เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

          โครงการมาตรฐาน SHA คือโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เกิดขึ้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยททท.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อยกมาตรฐานการบริการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน จะได้รับเครื่องหมาย SHA เป็นสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 

พระอาทิตย์ยามเช้าที่ผาชะนะได อ.โขงเจียม

          ครอบคลุมกิจการท่องเที่ยว 10 ประเภท  ได้แก่ 1.ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ เพื่อเตรียมตัวรับกระแสโลกที่เน้นการท่องเที่ยวปลอดภัย

          ผู้อำนวยการททท.สำนักงานอุบลราชธานีกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอุบล ยโสธร และอำนาจเจริญมากขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลก่อนที่จะเดินทางมาเยือนสถานที่จริง ทางททท.จึงใช้สื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะFacebook ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat  UbonRatchathani เผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าพื้นที่นี้ สามารถเดินทางมาได้ทุกฤดูกาล และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แบบครบครัน

คิดถึงเทียนพรรษา คิดถึงอุบล

          ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ยังเดินทางได้เฉพาะภายในพื้นที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานีก็นำเสนอเรื่องราวเพื่อเป็นทางเลือก เช่นการแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัดในเมืองอุบลช่วงวันหยุด ที่ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปไกลๆ  ได้แก่วัดพระธาตุหนองบัว,วัดนาควาย,วัดศรีประดู่,วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่),วัดทุ่งศรีเมือง,วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้),วัดเลียบ,วัดหลวง,วัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดยมีประวัติความเป็นมาของแต่ละวัด และพิกัดที่สามารถเดินทางไปได้

          ยังมีข้อมูลการเปิดปิดของสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นอุทยานนาควัตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองที่ถือว่าเป็นแหล่งรวมนาคราช 4 ตระกูล รวมพุทธประวัติพระพุทธองค์ ป่าหิมพานต์ ซึ่งในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 19.00-20.00น.ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมีการเปิดให้ชมอุทยานเรืองแสง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม รวมทั้งนำดอกไม้บายศรีไปถวายปู่ศรีสุทโธได้ ผู้สนใจสอบถามเส้นทางได้ที่ โทร.063-440-4719

อุทยานนาควัตร ตำบลหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี

          การประกาศ เปิดการท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดภายในเช่น แหล่งพลาญกงเกวียน/พลาญป่าชาด, แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยหลวง/น้ำตกประโอนลออ/แก่งกะเลา/แก่งสนสามพันปี/น้ำตกสราลีภิรมย์  แต่ขอให้งดกิจกรรมการพักแรมทุกประเภทและการลงเล่นน้ำ

          ตารางการบินท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมรวบรวมรายละเอียดการจองตั๋วและการสอบถามราคาตั๋วของทุกสายการบินในเส้นทางอุบลราชธานี เพื่อความสะดวกสำหรับประชาชนเป็นต้น

          สำหรับคนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรม มีการแพร่ภาพสดการแสดงวัฒนธรรมแบบออนไลน์ เทศกาลยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัวให้ได้ชมกัน

          นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่วิดีโอแหล่งท่องเที่ยวและถ่ายสด กิจกรรม “พูดจาประสาท่องเที่ยว” เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ในช่องทางเฟสบุ๊ค ของสำนักงานททท.อุบลราชธานียังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธรที่หลากหลาย โดยมีความเป็นมา จุดที่เป็นไฮไลท์ไว้แบบครบครัน

          สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนได้แก่

แม่น้ำโขง มองจากผาชะนะได

          “ผาชะนะได” อำเภอโขงเจียม ซึ่งนอกจากจะมองเห็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ยามเช้าเป็นจุดแรกของประเทศไทยแล้ว จากจุดที่ยืนอยู่มองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาว มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ถ้ามาในช่วงฤดูหนาวจะได้ชมความงดงามของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง

          ใกล้ๆ กันคือ “ผาแต้ม” มีชื่อเสียงในเรื่องภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าผา มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 ปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวทั้งหมดประมาณ 1,600 เมตร แบ่งออกเป็น 4 จุด คืออยู่ที่ ผาขาม ผาแต้ม ผาหมอนน้อย และผาหมอน ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ มีทั้งภาพคน สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต ฯลฯ บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

สามพันโบก หรือ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

          “สามพันโบก” หรือ “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” แหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทยและลาว เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ความงดงามอลังการของสามพันโบก ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง บางแห่งเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่จนสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ได้เหมือนภาพศิลปะ ไฮไลต์ก็คือการได้ไปถ่ายภาพโบกที่มีชื่อว่า “มิกกี้เม้าส์” ล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์แม่น้ำโขง และรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน เช่น ลาบปลา ต้มปลา ที่ร้านอาหารบริเวณสามพันโบก

          “แม่น้ำสองสี” ที่โขงเจียม เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน มีความแตกต่างระหว่างสีของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่เรียกกันว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม” มีจุดชมแม่น้ำสองสีอยู่ริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และที่หมู่บ้านห้วยหมาก และสามารถนั่งเรือไปชมทัศนียภาพริมฝั่งโขงได้อีกด้วย

          สำหรับคนชอบป่า “อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย” ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเทือกเขาพนมดงรัก ป่าจึงมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากๆ ภายในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย โดยมีไฮไลต์ที่ “น้ำตกห้วยหลวง” หรือ “น้ำตกบักเตว” อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร สวยงามอลังการมาก

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดเรืองแสง อ.สิรินธร

          ถ้าเป็นวัด แนะนำ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือที่เรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงโดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ หรือเขาไกรลาส มาไว้ที่นี่ บริเวณยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีทอง จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมจิตรกรรมบนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน เป็นภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่แสนงดงาม

          “วัดทุ่งศรีเมือง” ตั้งอยู่ในเขตกลางใจตัวเมืองอุบลฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย โดยเฉพาะ”หอไตรกลางน้ำ” เป็นหอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า

หอไตรกลางน้ำ  วัดทุ่งศรีเมือง

           ยังมีวัดของครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่สำคัญ คือ “วัดหนองป่าพง” ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมหรือการมาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสายปฏิบัติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 โดยพระโพธิญาณเถร หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นสถานที่ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจพุทธศาสนาเดินทางมาเยือนปีละจำนวนมาก

เจดีย์พระโพธิญาณเถร บรรจุอัฐิหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

          “วัดสระประสานสุข” หรือวัดบ้านนาเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสจำนวนมาก ด้วยบารมีของ หลวงปู่บุญซึ่งเคร่งครัดในพระวินัยตามสายพระธรรมยุตรวมทั้งมีสถาปัตยกรรมสวยงาม มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิก ทำให้มีคนเดินทางมาชมและมาทำบุญจำนวนมาก

          “วัดถ้ำคูหาสวรรค์” จุดเด่นของวัดนี้คือมีพระเจดีย์ยอดสีทอง ชื่อว่าพระธรรม เจดีย์ศรีไตรภูมิ โดยมียอดเจดีย์ใหญ่ 1 ยอด ตรงกลางล้อมรอบด้วยยอดเล็กๆ อีก 8 ยอดที่มีความสวยงามมากตั้งอยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ติดแม่น้ำโขง บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่ได้รับความนิยมจุดหนึ่ง ใครที่ไปเที่ยวอุบลฯ แล้วมีโปรแกรมที่จะไปผาแต้ม มักไม่ยอมพลาดวัดนี้ บริเวณด้านในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งมรณภาพแล้วแต่สังขารไม่เน่าเปื่อย แต่ละวันมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาแวะกราบนมัสการจากทั่วสารทิศ

          “วัดมหาวนาราม” หมายถึง “วัดป่าใหญ่” เดิมชาวอุบลเรียกวัดนี้ว่า “วัดป่าหลวง” ซึ่งหลวงในภาษาอีสานและเหนือก็หมายถึง ใหญ่ นั่นเอง ถือเป็นวัด เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา ที่ตัวพระอุโบสถไม่สูงมากมีหลังคาจั่วหลายชั้น ตั้งอยู่กลางเมืองบริเวณถนนหลวง ตำบลในเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีวัดอื่นๆ อีกหลายวัดตั้งเรียงรายตั้งอยู่ติดกัน วัดนี้ยังมีคนในพื้นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วัดพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ตามชื่อพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์

หมูยออุบล ของกินขึ้นชื่อ

          เดินสายท่องเที่ยวและทำบุญกันมาหลายจุดแล้ว เมื่อมาอุบลราชธานี ไม่ควรพลาดอาหารประจำถิ่นที่หารับประทานได้ง่ายๆ เช่น ในตัวเมืองอุบลฯ มีอาหารเช้ารสเลิศคือ ไข่กระทะ หมูยอ และกวยจั๊บญวน หาชิมได้จากร้านทั่วไปและร้านยอดนิยมอย่าง “สามชัยกาแฟ (ข้างจวนผู้ว่าฯ)” หรือ “99 ก๋วยจั๊บรสแซบ”  

          ส่วนคออาหารอีสานขนานแท้มาแล้วรับรองไม่ผิดหวังกับส้มตำรสแซบนัวให้ชิมกัน เช่น “ร้านส้มตำ ทบ.” ส่วนร้าน อื่นๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน แต่มาถิ่นนี้แล้วต้องสั่งแนว ตำปู ตำลาว ตำซั่ว ตำสายบัว ตำโคราช ตำป่า ตำแตง พร้อมปลาเผา ปีกไก่ทอด หมูทอด

ก๋วยจั๊บญวณ เมืองอุบล

          ส่วนของฝากจากเมืองอุบลราชธานี มีทั้งหมวดอาหารอย่างหมูยอ หรือเส้นกวยจั๊บเมืองอุบล มีหลายแบรนด์ ทุกร้านรับประกันคุณภาพสินค้าไม่ใส่สารกันบูด กินแล้วสบายใจ เช่น ร้านหมูยอกิมลั้ง หมูยอ ณ อุบล หรือร้านดาวทอง ร้านหมูยอตองหนึ่ง ฯลฯ เป็นต้น คนชอบผักแหนมเนืองเมืองนี้ขึ้นชื่อเช่นกัน ส่วนของที่ระลึกประเภทผ้า ผ้ากาบบัวที่โด่งดังระดับโลก เลือกเป็นของขวัญของฝากที่คนรับถูกใจอย่างแน่นอน

          ผู้สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat  UbonRatchathani 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งทำงานหนัก 'ชลน่าน' ลงพื้นที่ปัตตานีพาหมอไปหาประชาชนฯ

หมอชลน่านลงปัตตานีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จัดคลินิกคัดกรองความผิดปกติบนใบหน้าและมือเด็ก ช่วยเข้าถึงการผ่าตัดแก้ไขปัญหา

โควิดพุ่งตามคาด! สายพันธุ์ไม่เปลี่ยน อาการคล้ายหวัด

กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โรคโควิด 19 พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี สายพันธุ์ไม่เปลี่ยนอาการคล้ายหวัด แนะ กลุ่มเสี่ยง 608 ระมัดระวังหากมีอาการสงสัยป่วยควรปรึกษาแพทย์

ระทึก! รถบรรทุกน้ำมันไฟไหม้ โชเฟอร์อาการสาหัส

เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รับแจ้งเหตุ รถบรรทุกน้ำมันไฟไหม้ ที่ปั๊มน้ำมันพีที สาขาบ้านดอนแดง

โควิดสงกรานต์พุ่ง! ไทยติดเชื้อรอบสัปดาห์ 849 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2567 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 849 ราย