ททท.อุบลโปรยเสน่ห์เมืองดอกบัว เน้นท่องเที่ยวปลอดภัยในบรรยากาศงดงาม

อุบลม่วนชื่น เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หากการเดินทางเข้าสู่สภาวะปกติ ชูจุดขายเน้นท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน SHAใช้สื่อออนไลน์ ช่วยกระตุ้นเตือนการดูแลตัวเอง ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและเผยแพร่เรื่องราวเสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองดอกบัว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

          นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ในขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในบางพื้นที่เริ่มผ่อนคลายเปิดให้เดินทางบ้างแล้ว แต่สิ่งสำคัญสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็คือความกังวลใจเรื่องของความปลอดภัยทางด้านสุขภาพที่จะได้รับ

          ด้วยเหตุนี้ ททท.จึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยวิถีใหม่ ที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองทางด้านสุขอนามัย ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง การเว้นระยะห่าง การล้างมือ เป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงกระทำโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่ใดก็ตาม

          ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และบริการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานททท.อุบลราชธานีได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน 10 ประเภทกิจการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย หรือ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการมาใช้บริการในพื้นที่ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 81 ราย จังหวัดยโสธร 21 ราย และจังหวัดอำนาจเจริญ 6 รายและตั้งเป้าหมายว่าขยายให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการของ SHA เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

          โครงการมาตรฐาน SHA คือโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เกิดขึ้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยททท.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อยกมาตรฐานการบริการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน จะได้รับเครื่องหมาย SHA เป็นสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 

พระอาทิตย์ยามเช้าที่ผาชะนะได อ.โขงเจียม

          ครอบคลุมกิจการท่องเที่ยว 10 ประเภท  ได้แก่ 1.ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ เพื่อเตรียมตัวรับกระแสโลกที่เน้นการท่องเที่ยวปลอดภัย

          ผู้อำนวยการททท.สำนักงานอุบลราชธานีกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอุบล ยโสธร และอำนาจเจริญมากขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลก่อนที่จะเดินทางมาเยือนสถานที่จริง ทางททท.จึงใช้สื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะFacebook ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat  UbonRatchathani เผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าพื้นที่นี้ สามารถเดินทางมาได้ทุกฤดูกาล และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แบบครบครัน

คิดถึงเทียนพรรษา คิดถึงอุบล

          ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ยังเดินทางได้เฉพาะภายในพื้นที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานีก็นำเสนอเรื่องราวเพื่อเป็นทางเลือก เช่นการแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัดในเมืองอุบลช่วงวันหยุด ที่ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปไกลๆ  ได้แก่วัดพระธาตุหนองบัว,วัดนาควาย,วัดศรีประดู่,วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่),วัดทุ่งศรีเมือง,วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้),วัดเลียบ,วัดหลวง,วัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดยมีประวัติความเป็นมาของแต่ละวัด และพิกัดที่สามารถเดินทางไปได้

          ยังมีข้อมูลการเปิดปิดของสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นอุทยานนาควัตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองที่ถือว่าเป็นแหล่งรวมนาคราช 4 ตระกูล รวมพุทธประวัติพระพุทธองค์ ป่าหิมพานต์ ซึ่งในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 19.00-20.00น.ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมีการเปิดให้ชมอุทยานเรืองแสง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม รวมทั้งนำดอกไม้บายศรีไปถวายปู่ศรีสุทโธได้ ผู้สนใจสอบถามเส้นทางได้ที่ โทร.063-440-4719

อุทยานนาควัตร ตำบลหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี

          การประกาศ เปิดการท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดภายในเช่น แหล่งพลาญกงเกวียน/พลาญป่าชาด, แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยหลวง/น้ำตกประโอนลออ/แก่งกะเลา/แก่งสนสามพันปี/น้ำตกสราลีภิรมย์  แต่ขอให้งดกิจกรรมการพักแรมทุกประเภทและการลงเล่นน้ำ

          ตารางการบินท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมรวบรวมรายละเอียดการจองตั๋วและการสอบถามราคาตั๋วของทุกสายการบินในเส้นทางอุบลราชธานี เพื่อความสะดวกสำหรับประชาชนเป็นต้น

          สำหรับคนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรม มีการแพร่ภาพสดการแสดงวัฒนธรรมแบบออนไลน์ เทศกาลยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัวให้ได้ชมกัน

          นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่วิดีโอแหล่งท่องเที่ยวและถ่ายสด กิจกรรม “พูดจาประสาท่องเที่ยว” เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ในช่องทางเฟสบุ๊ค ของสำนักงานททท.อุบลราชธานียังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธรที่หลากหลาย โดยมีความเป็นมา จุดที่เป็นไฮไลท์ไว้แบบครบครัน

          สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนได้แก่

แม่น้ำโขง มองจากผาชะนะได

          “ผาชะนะได” อำเภอโขงเจียม ซึ่งนอกจากจะมองเห็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ยามเช้าเป็นจุดแรกของประเทศไทยแล้ว จากจุดที่ยืนอยู่มองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาว มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ถ้ามาในช่วงฤดูหนาวจะได้ชมความงดงามของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง

          ใกล้ๆ กันคือ “ผาแต้ม” มีชื่อเสียงในเรื่องภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าผา มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 ปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวทั้งหมดประมาณ 1,600 เมตร แบ่งออกเป็น 4 จุด คืออยู่ที่ ผาขาม ผาแต้ม ผาหมอนน้อย และผาหมอน ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ มีทั้งภาพคน สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต ฯลฯ บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

สามพันโบก หรือ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

          “สามพันโบก” หรือ “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” แหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทยและลาว เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ความงดงามอลังการของสามพันโบก ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง บางแห่งเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่จนสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ได้เหมือนภาพศิลปะ ไฮไลต์ก็คือการได้ไปถ่ายภาพโบกที่มีชื่อว่า “มิกกี้เม้าส์” ล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์แม่น้ำโขง และรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน เช่น ลาบปลา ต้มปลา ที่ร้านอาหารบริเวณสามพันโบก

          “แม่น้ำสองสี” ที่โขงเจียม เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน มีความแตกต่างระหว่างสีของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่เรียกกันว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม” มีจุดชมแม่น้ำสองสีอยู่ริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และที่หมู่บ้านห้วยหมาก และสามารถนั่งเรือไปชมทัศนียภาพริมฝั่งโขงได้อีกด้วย

          สำหรับคนชอบป่า “อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย” ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเทือกเขาพนมดงรัก ป่าจึงมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากๆ ภายในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย โดยมีไฮไลต์ที่ “น้ำตกห้วยหลวง” หรือ “น้ำตกบักเตว” อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร สวยงามอลังการมาก

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดเรืองแสง อ.สิรินธร

          ถ้าเป็นวัด แนะนำ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือที่เรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงโดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ หรือเขาไกรลาส มาไว้ที่นี่ บริเวณยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีทอง จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมจิตรกรรมบนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน เป็นภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่แสนงดงาม

          “วัดทุ่งศรีเมือง” ตั้งอยู่ในเขตกลางใจตัวเมืองอุบลฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย โดยเฉพาะ”หอไตรกลางน้ำ” เป็นหอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า

หอไตรกลางน้ำ  วัดทุ่งศรีเมือง

           ยังมีวัดของครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่สำคัญ คือ “วัดหนองป่าพง” ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมหรือการมาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสายปฏิบัติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 โดยพระโพธิญาณเถร หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นสถานที่ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจพุทธศาสนาเดินทางมาเยือนปีละจำนวนมาก

เจดีย์พระโพธิญาณเถร บรรจุอัฐิหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

          “วัดสระประสานสุข” หรือวัดบ้านนาเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสจำนวนมาก ด้วยบารมีของ หลวงปู่บุญซึ่งเคร่งครัดในพระวินัยตามสายพระธรรมยุตรวมทั้งมีสถาปัตยกรรมสวยงาม มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิก ทำให้มีคนเดินทางมาชมและมาทำบุญจำนวนมาก

          “วัดถ้ำคูหาสวรรค์” จุดเด่นของวัดนี้คือมีพระเจดีย์ยอดสีทอง ชื่อว่าพระธรรม เจดีย์ศรีไตรภูมิ โดยมียอดเจดีย์ใหญ่ 1 ยอด ตรงกลางล้อมรอบด้วยยอดเล็กๆ อีก 8 ยอดที่มีความสวยงามมากตั้งอยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ติดแม่น้ำโขง บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่ได้รับความนิยมจุดหนึ่ง ใครที่ไปเที่ยวอุบลฯ แล้วมีโปรแกรมที่จะไปผาแต้ม มักไม่ยอมพลาดวัดนี้ บริเวณด้านในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งมรณภาพแล้วแต่สังขารไม่เน่าเปื่อย แต่ละวันมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาแวะกราบนมัสการจากทั่วสารทิศ

          “วัดมหาวนาราม” หมายถึง “วัดป่าใหญ่” เดิมชาวอุบลเรียกวัดนี้ว่า “วัดป่าหลวง” ซึ่งหลวงในภาษาอีสานและเหนือก็หมายถึง ใหญ่ นั่นเอง ถือเป็นวัด เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา ที่ตัวพระอุโบสถไม่สูงมากมีหลังคาจั่วหลายชั้น ตั้งอยู่กลางเมืองบริเวณถนนหลวง ตำบลในเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีวัดอื่นๆ อีกหลายวัดตั้งเรียงรายตั้งอยู่ติดกัน วัดนี้ยังมีคนในพื้นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วัดพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ตามชื่อพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์

หมูยออุบล ของกินขึ้นชื่อ

          เดินสายท่องเที่ยวและทำบุญกันมาหลายจุดแล้ว เมื่อมาอุบลราชธานี ไม่ควรพลาดอาหารประจำถิ่นที่หารับประทานได้ง่ายๆ เช่น ในตัวเมืองอุบลฯ มีอาหารเช้ารสเลิศคือ ไข่กระทะ หมูยอ และกวยจั๊บญวน หาชิมได้จากร้านทั่วไปและร้านยอดนิยมอย่าง “สามชัยกาแฟ (ข้างจวนผู้ว่าฯ)” หรือ “99 ก๋วยจั๊บรสแซบ”  

          ส่วนคออาหารอีสานขนานแท้มาแล้วรับรองไม่ผิดหวังกับส้มตำรสแซบนัวให้ชิมกัน เช่น “ร้านส้มตำ ทบ.” ส่วนร้าน อื่นๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน แต่มาถิ่นนี้แล้วต้องสั่งแนว ตำปู ตำลาว ตำซั่ว ตำสายบัว ตำโคราช ตำป่า ตำแตง พร้อมปลาเผา ปีกไก่ทอด หมูทอด

ก๋วยจั๊บญวณ เมืองอุบล

          ส่วนของฝากจากเมืองอุบลราชธานี มีทั้งหมวดอาหารอย่างหมูยอ หรือเส้นกวยจั๊บเมืองอุบล มีหลายแบรนด์ ทุกร้านรับประกันคุณภาพสินค้าไม่ใส่สารกันบูด กินแล้วสบายใจ เช่น ร้านหมูยอกิมลั้ง หมูยอ ณ อุบล หรือร้านดาวทอง ร้านหมูยอตองหนึ่ง ฯลฯ เป็นต้น คนชอบผักแหนมเนืองเมืองนี้ขึ้นชื่อเช่นกัน ส่วนของที่ระลึกประเภทผ้า ผ้ากาบบัวที่โด่งดังระดับโลก เลือกเป็นของขวัญของฝากที่คนรับถูกใจอย่างแน่นอน

          ผู้สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat  UbonRatchathani 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวอุบลฯ เปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ปลุกคนไทยร่วมกันปกป้องสถาบันฯ

ชาวอุบลราชธานีกว่าครึ่งหมื่นร่วมเปิด"หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" 4 อำเภอพร้อมปลุกเร้าคนไทยช่วยกันปกป้องสถาบันประกาศขอรวมทุกสีให้เป็นสีเดียวนั่นคือสีแห่งความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ไทยติดโควิดใหม่รายสัปดาห์ 627 ราย ดับ 44 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มกราคม 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 627 ราย

เด็กภูมิใจไทยชงยุบสภาเหตุล่มบ่อย 'ผลาญงบ-เสียเวลา'

'สิริพงศ์' จี้ยุบสภา เหตุล่มบ่อยอัดผลาญงบมหาศาล บี้ฝ่ายค้าน-รัฐบาลเข้าประชุม เตรียมเดินหน้าผลักดันกฎหมายกัญชา หาเสียงรอบหน้า หากไม่ผ่านวาระ 3

ไทยติดโควิดใหม่รายสัปดาห์ 969 คน ดับ 65 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (รายสัปดาห์) 969 คน เฉลี่ยวันละ 138 คน

ชงรัฐบาลเบรกเก็บ 'ค่าเหยียบแผ่นดิน' นักท่องเที่ยว

นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ขอบคุณที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่รับฟังข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องการจะเก็บภาษีค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยว