ป้ายกำกับ :

ความมั่นคงทางอาหาร

'เอลนีโญ' สั่นคลอนความมั่นคงทางอาหาร

ปรากฎการณ์’เอลนีโญ’ ถือเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย  เพราะส่งผลให้เกิดภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย นักวิชาการคาดการณ์ว่า ปี 2567 ปรากฎการณ์เอลณีโญจะทวีความรุนแรงขึ้น

รัฐบาลเดินหน้าดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในอาเซียน

‘รัดเกล้า’ ย้ำรัฐบาลดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในอาเซียน ยกระดับไทยสู่ตลาดโลก เชื่อมโยง Soft Power ท้องถิ่น

เมืองคอนยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ปักหลัก สร้างความมั่นคงอาหาร-โคก หนอง นา โมเดล

ชาวบ้านเมืองคอน เดินหน้ายกระดับสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริ ผู้ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ชาวเกาะลิบง จังหวัดตรัง ใช้นวัตกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เกาะลิบง มิใช่จะมีฐานะเป็นเมืองหลวงของพะยูนเท่านั้น แต่ท้องทะเลที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เนื่องจากมีแหล่งหญ้าทะเลและปะการัง

'นายกฯ' ห่วงสถานการณ์ปุ๋ยขาดแคลนกระทบความมั่นคงทางอาหาร

“นายกฯ” ห่วงใยสถานการณ์ปุ๋ยขาดแคลน กำชับทุกหน่วยงานเร่งบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร -ไม่ให้กระทบความมั่นคงด้านอาหารของไทย

เพิ่มเพื่อน