ป้ายกำกับ :

ค่ารักษาโควิด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศปรับเกณฑ์ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด มีผลตั้งแต่ 1 มีนา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

‘บัญชีกลาง’ หั่นค่ารักษาโควิด-19

“บัญชีกลาง” ปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ให้สอดรับกับค่าบริการในปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน