ป้ายกำกับ :

จำนวนนักท่องเที่ยว

จีนเริ่มกลับมาเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าไทยทะลุ 1 แสนคน ส่วนภาครวม นทท. แตะ25.7 ล้านคน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เผยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1

'สุดาวรรณ' ฟุ้งมาตรการ 'ฟรีวีซ่า' หนุนนักท่องเที่ยวเพิ่มทุกสัปดาห์ เปิดตัวเลขล่าสุด 19.4 ล้านคน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก) เผยว่า จากการประเมินสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก.ท่องเที่ยวชี้ครึ่งปีแรก ต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินเบื้องต้นพบว่าครึ่งปีแรกของปี 66 (ม.ค.-มิ.ย. 66) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณร้อยละ 63.5 เทียบกับช่วงเดียวกัน

เพิ่มเพื่อน