ป้ายกำกับ :

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศความพร้อมจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ประกาศความพร้อม “การจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”

ทส. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีกับสหภาพยุโรปและอาเซียน

วันนี้ (6 ธันวาคม 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The High Level Policy Dialogues

เพิ่มเพื่อน