ป้ายกำกับ :

น้ำท่วมโบราณสถาน

ตั้งแผงป้องกันน้ำท่วม'วัดไชยวัฒนาราม'

11 ต.ค.2566 – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวภายหลังเดินทาง ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับฟังแผนการบริหารจัดการและป้องกันโบราณสถานจากอุทกภัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา​

เฝ้าระวังพิเศษ 8 โบราณสถานเสี่ยงมาก

7 ต.ค.2565 – นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร ได้สำรวจโบราณสถานทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนมากและน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาอุทกภัย และรายงานสรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ว่ามีโบราณสถา

ท่วมหนักโบราณสถานลุ่มเจ้าพระยา

น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากการที่ในช่วง 2 – 3 วันมีฝนตกลงมาต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เริ่มลดระดับลงกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก ประกอบกับยังมีการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทำให้ล่าสุดปริมาณน้ำกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงต้นเดือน ต.ค. ทำให้โบราณสถานที่อยู่รอบนอกยังคงถูกน้ำท่วมขังอยู่ ขณะที่โบราณสถานบางแห่งที่อยู่ในพื้นที่เกาะเมืองอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในทั้งในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝน

เพิ่มเพื่อน