ท่วมหนักโบราณสถานลุ่มเจ้าพระยา

สำนักศิลปากรที่ 3 อยุธยา สำรวจพบโบราณสถานลุ่มเจ้าพระยาน้ำท่วมแล้วเกือบ 70 แห่ง เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนบูรณะ

26 ต.ค. 2564 – น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เริ่มลดระดับลง กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก ประกอบกับยังมีการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงต้นเดือน ต.ค. ส่งผลโบราณสถานที่อยู่รอบนอกยังคงถูกน้ำท่วมขังอยู่ ขณะที่โบราณสถานบางแห่งที่อยู่ในพื้นที่เกาะเมืองอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนระบายน้ำไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมประมาณ 10 – 20 ซม. เช่น วัดขุนเมืองใจ ซึ่งเป็นวัดร้างโบราณริมถนนโรจนะ ต.ประตูชัย รวมถึงพื้นที่บ้านพักภายในอุทยานฯ โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานท้องถิ่นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากจุดที่ท่วมแล้ว ส่วนโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น วัดไชยวัฒนาราม ยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับแนวแผงป้องกันน้ำได้อยู่   

น.ส.สุกัญญา กล่าวว่า สำหรับโบราณสถานรอบนอกอุทยานฯ ที่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่นั้น ในส่วนโครงสร้างตัวโบราณสถานยังไม่กระทบมากนัก เนื่องจากภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554 ได้ทำการบูรณะเสริมความมั่นคงตัวโครงสร้างโบราณสถานในระดับหนึ่งแล้ว แต่หลังจากน้ำลดจะต้องสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา พบว่า มีโบราณสถานเกือบ 70 แห่ง ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วม ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง ในส่วนอ่างทอง ได้แก่ วัดจุฬามณีที่ถูกน้ำท่วมขัง คาดว่าหากปริมาณฝนลดลงสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วงปลายเดือน จากนั้นจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อทำรูปแบบรายการเสนอของบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม เบื้องต้นได้รายงานสถานการณ์และความเสียหายต่างๆ ไปยังกรมศิลปากรได้รับทราบเป็นรายสัปดาห์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฝ้าระวังพิเศษ 8 โบราณสถานเสี่ยงมาก

7 ต.ค.2565 - นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร ได้สำรวจโบราณสถานทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนมากและน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาอุทกภัย และรายงานสรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ว่ามีโบราณสถา