ป้ายกำกับ :

บริษัททัวร์

สุวรรณภูมิ แจงจัดระเบียบพื้นที่จุดนัดพบของบริษัททัวร์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่จุดนัดพบของบริษัททัวร์ เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารรองรับผู้ใช้บริการหนาแน่นขึ้น

เพิ่มเพื่อน