ป้ายกำกับ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

ดีลใหญ่!! ผู้ขอรวมธุรกิจรุดแจงข้อมูลให้สำนักงาน กขค.

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เปิดเผยว่า

เลขาธิการ กขค. คนใหม่กับความท้าทายที่รออยู่ พร้อมเผยความคืบหน้าผลคดีรวมธุรกิจ และคดีปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 9/2566

เพิ่มเพื่อน