เลขาธิการ กขค. คนใหม่กับความท้าทายที่รออยู่ พร้อมเผยความคืบหน้าผลคดีรวมธุรกิจ และคดีปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้พิจารณากรณีการแจ้งผลการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว 2 กรณี เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจประเภทวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ที่จะจัดทำคำวินิจฉัย
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป    

ในส่วนของการดำเนินงานของคดีทางปกครอง ปัจจุบัน มีคดีที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นคู่ความจำนวนทั้งสิ้น 14 คดี โดยมีกรณีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น คดีที่ตัวแทนผู้บริโภคฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการที่มีคำสั่งอนุญาตให้รวมธุรกิจ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาลออกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยทุเลาการบังคับตามคำสั่งไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าว ซึ่งคำสั่งของศาลที่ยกคำขอทุเลาการบังคับนี้เป็นที่สุดตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในส่วนเนื้อหาของคดีหลักที่ยังโต้แย้งกันอยู่ คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องติดตามผลแห่งคดีกันต่อไป นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครอง ปรากฏว่านับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้านั้น มีการสั่งลงโทษปรับทางปกครองผู้ประกอบกิจการแล้วหลายราย โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกลงโทษปรับเหล่านั้น ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อผลไม้หรือที่เรียกว่า “ล้ง” โดยมี 11 ราย ที่ยังมิได้ชำระค่าปรับทางปกครองและบางรายได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล โดยคณะกรรมการฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องคดีเพื่อบังคับชำระค่าปรับทางปกครองด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องติดตามผลคำพิพากษาของศาลปกครองต่อไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีความท้าทายในการปฏิบัติงานอย่างมาก ซึ่งต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center) จัดการประชุมนำเสนอแผนงานการจัดตั้งศูนย์บริหารองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Academy) และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกำกับดูแลการแข่งขันข้ามพรมแดน ทั้งนี้ การร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและหน่วยงานกำกับดูแล

ด้านการแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ เพราะนอกจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลากหลายมิติแล้วยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ที่สนใจจะมาลงทุนในไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีลใหญ่!! ผู้ขอรวมธุรกิจรุดแจงข้อมูลให้สำนักงาน กขค.

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เปิดเผยว่า

คนดังแห่สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ กขค. คนใหม่

คนมีชื่อเสียงแห่สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) คนใหม่มากถึง 6 คน บอร์ดชุดใหญ่เตรียมลงมติคัดเลือก 31 ต.ค.นี้ จับตา “วิษณุ” อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า และ “เกรียงศักดิ์” ผอ.อคส. มีสิทธิ์ลุ้น