ป้ายกำกับ :

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

มหกรรมผ้าตีนจก'แม่แจ่ม' โชว์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าตีนจก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการผ้าทอของประเทศไทย และถูกยกให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของอำเภอแม่แจ่ม ด้วยเป็นผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนที่อื่น มีความละเอียดปราณีต ลวดลายอ่อนช้อย มีความหมายในตัวเอง

เชียงใหม่เห็นชอบแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 'ผ้าตีนจกแม่แจ่ม'

เชียงใหม่เห็นชอบคำวินิจฉัยขอแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ‘ผ้าตีนจกแม่แจ่ม’ และมีอีกหลายรายการรอคิวประกาศ

เพิ่มเพื่อน