ป้ายกำกับ :

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

เชียงใหม่เห็นชอบแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 'ผ้าตีนจกแม่แจ่ม'

เชียงใหม่เห็นชอบคำวินิจฉัยขอแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ‘ผ้าตีนจกแม่แจ่ม’ และมีอีกหลายรายการรอคิวประกาศ

เพิ่มเพื่อน