ป้ายกำกับ :

มหาวิทยาลัยกว่างซี

'สังศิต' ชี้ 3 ปัจจัยหลัก นำพาจีนพ้นความยากจนสำเร็จ

‘สังศิต’ ชี้ 3 ปัจจัยหลักสำคัญคือ แนวทางชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์อันเข้มแข็ง ระบบการศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน นำพาจีนพ้นความยากจนสำเร็จ

เพิ่มเพื่อน