ป้ายกำกับ :

วัดร้าง

จับชายคลุ้มคลั่งหักเศียรพระพุทธรูปวัดร้างเก่าสมัยอยุธยา ส่งรักษาป่วยจิตเวช

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายกฤษดากร อินกงลาศ ช่างเมืองเพชรบุรี ประธานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเพชรบุรี ว่าได้รับจากแจ้งสมาชิก อส.มศ.เพชรบุรี มี

หลั่งไหลไม่ขาดสาย ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวแห่เข้าวัดร้างกลางป่าชุมพร

ที่บริเวณวัดร้างกลางป่าเมืองชุมพร หรือ วัดวิสัยไตรรัตนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร หลังจากถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่านานกว่า 50 ปี จนกระทั่งมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าแล้วพบโดยบังเอิญ

ฮือฮา! พบวัดร้างซ่อนกลางป่า ชาวบ้านแห่สำรวจพบวัตถุมงคลล้ำค่า ถูกปล่อยทิ้งเสื่อมโทรม

พบวัดร้างกลางป่า มีเจดีย์ พระพุทธรูป วัตถุมงคล สถาปัตยกรรมสวยงามถูกทิ้งไว้จำนวนมาก ชาวบ้านในพื้นที่เผยไม่เคยรู้มาก่อน วอนฟื้นฟูอนุรักษ์เป็นศูนย์ศึกษาธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เพราะมีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น

ขุดค้นวัดร้าง 'บ้านหนองจันทร์' สมัยเป็นเมืองมรุกขนคร คาดใหญ่สุดในจ.นครพนม

สํานักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ได้สํารวจทางโบราณคดีในพื้นที่อําเภอเมืองนครพนมในปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2560 ได้พบโบราณสถานรวมทั้งสิ้น จํานวน 30 แห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากวัดร้าง จึงทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า กลุ่มโบราณสถานดังกล่าวน่าจะส่วนหนึ่งของหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองมรุกขนครในอดีต

เพิ่มเพื่อน