ป้ายกำกับ :

สมัยประชุมสภา

'ก้าวไกล' เมินปม สว.ซักฟอกรัฐบาล

‘ก้าวไกล’ ไม่ให้ความสำคัญ หลังรัฐบาลให้ สว. เลื่อนซักฟอกปลาย มี.ค.นี้ บอก ขึ้นอยู่กับข้อมูล หากพร้อมก็อภิปราย

กฎหมายค้างอื้อ! 'ชวน' ถกวิป 3 ฝ่าย เร่งเครื่องก่อนปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ 18 ก.ย.

นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า เนื่องด้วยสมัยประชุมสภาฯนี้ จะครบกำหนดสมัยประชุม 180 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่18 ก.ย. 2565 ซึ่งในวันนี้ (25 ส.ค. ) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

เพิ่มเพื่อน