ป้ายกำกับ :

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดุสิตโพลเผยคนไทยอยากเห็นรัฐบาลใหม่หนุนท่องเที่ยวในประเทศ สร้างจุดขายใหม่

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “รัฐบาลใหม่ กับ การท่องเที่ยว” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,114 คน สำรวจระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 พบว่า ในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.13 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว

ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่”

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นานาประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องจำกัดการเดินทางระหว่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยอย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน