ดุสิตโพลเผยคนไทยอยากเห็นรัฐบาลใหม่หนุนท่องเที่ยวในประเทศ สร้างจุดขายใหม่

3 ก.ย. 2566 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “รัฐบาลใหม่ กับ การท่องเที่ยว” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,114 คน สำรวจระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 พบว่า ในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.13 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดที่อยากไปมากที่สุด คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 36.96 รองลงมาคือเพชรบูรณ์ ร้อยละ 26.09 คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปต่อคนประมาณ 7,932.52 บาท โดยเห็นด้วยหากภาครัฐจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ร้อยละ 97.31 สิ่งที่ควรดำเนินการคือมีมาตรการหรือกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้โดยเฉพาะ ร้อยละ 61.04 ทั้งนี้สิ่งที่กังวลในการท่องเที่ยวช่วง Green Season คือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจกระทบต่อการเดินทาง ร้อยละ 70.77 และสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลชุดใหม่ คือ ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาค ร้อยละ 38.41

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอยากให้รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น ดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเป็นจุดขายใหม่ ๆ ในระยะสั้นก็อยากให้จัดแคมเปญลดราคาช่วยค่าเดินทางต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็น ฤดูฝนซึ่งทำให้ยังกังวลเรื่องการเดินทางแต่ก็พร้อมจะท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย เมื่อรัฐบาลใหม่เดินเกมเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ควรเร่งจับจุดความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า การวิเคราะห์นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ พบข้อสังเกตว่ามีเป้าหมายส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเหมือนช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ด้วยเป้าหมายการเป็น Wellness Destination เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ส่งเสริมเรื่องสุขภาวะดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวโดยมีองค์ประกอบสำคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่ต้องมีผู้ให้บริการที่มีองค์ความรู้และความพร้อมในเรื่องการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งการผลักดันนโยบายให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ นโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลใหม่ คือการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบตรวจเอกสารสนามบิน ปลดภาระขอวีซ่า ฟรีวีซ่าจีน และ Regional transport hub ฯ หรือการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะสั้น เช่น Festival Hub of Asia การจัดเทศกาลหลากหลายรูปแบบ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนดุสิตโพล ชี้ประเพณีลอยกระทงมีศักยภาพเป็น Soft Power ดึงชาวต่างชาติ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,424 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566

'ดุสิตโพล' ชี้ประชาชนยังหวังพึ่งรัฐ ดูแล ของแพง ค่าครองชีพ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 พบว่า จากการที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ

'สวนดุสิตโพล' ตอกย้ำเงินเดือนคุณครูไม่เหมาะสม!

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจวันครูโลก คนทั่วไทยมองต้องเรียนรู้ในขณะที่เรือจ้างมองว่ามีภาระมากเกินไป ทั้งคู่เห็นตรงกันเงินเดือนไม่เหมาะสม พาเหรดยกนิ้วนโยบายปรับวิทยาฐานะของเสมา 1 ควรทำด่วน

'เสนา' ลุ้นนโยบายรัฐบาลใหม่เพิ่มกำลังซื้ออสังหา

“เสนา” ผู้พัฒนาอสังหาฯ รอประเมินนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ หนุนสร้างกำลังซื้อที่อยู่อาศัย บนปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ทั้งดอกเบี้ย รายได้ และภาระหนี้ครัวเรือน หวังรัฐบาลแก้ทั้ง 3 เรื่อง เพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เตรียมแผนเคลื่อนปี 2567 เพิ่มกลยุทธ์นอกเหนือจากการขายโครงการ เน้นการนำนวัตกรรมการเงิน เพื่อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบใหม่