ป้ายกำกับ :

อิ่มและดี 2030

อิ่มดี..มีสุขภาวะถ้วนหน้า สร้างระบบที่อาหารยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เพิ่มเพื่อน