ป้ายกำกับ :

เพิ่มขีดความสามารถ

เพิ่มขีดความสามารถให้วิสาหกิจชุมชนผ่านแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่ใส่ใจบริบททางวัฒนธรรม

ด้วยประเทศไทยมีชุมชนในระดับรากหญ้าอยู่จำนวนมากที่มีการรวมตัวกันใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งขนาดธุรกิจยังมีขนาดที่เล็กมากไม่ถึงขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และด้วยจำนวนชุมชนที่มีอยู่อย่างมากทั่วประเทศ

เอาแน่ 'คมนาคม' ปักธงสร้างส่วนต่อขยายด้านตะวันออกสนามบินสุวรรณภูมิ

‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’นั่งหัวโต๊ะถกแนวทางเพิ่มขีดความสามารถเทอร์มินัลสุวรรณภูมิลุยจ้าง ICAO ศึกษาฯ พร้อมเร่งปรับแบบส่วนต่อขยายด้านตะวันออก คาดแบบแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 65 ก่อนชงบอร์ด ทอท.-ครม. คาดเริ่มสร้างปี 66 เสร็จ ธ.ค. 68 รับผู้โดยสาร 65 ล้านคน

เพิ่มเพื่อน