ป้ายกำกับ :

เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

รองเลขา ทปอ.คาดเด็กสมัครGAT/PAT ปีนี้ลดลงกว่าปีก่อน การเข้าสอบแค่วัดอุณหภูมิ ไม่มีการตรวจATK

ระบบคัดกรองผู้เข้าสอบเรายังดำเนินการตามมาตรการของ สธ. โดยผู้ที่เข้าสอบจะต้องมีไข้ต่ำกว่า 37 องศา หากตรวจแล้วพบว่าผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด ก็มีการจัดห้องสอบเป็นกรณีพิเศษ

เพิ่มเพื่อน