ป้ายกำกับ :

แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

ย่างก้าว ‘คนจนนครสวรรค์’ ร่วมมือรัฐ-เทศบาลแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง 17 ปี...มีบ้านใหม่แล้ว 39 ชุมชน 3,600 ครัวเรือน-สร้างสวัสดิการ เสนอไอเดียขอใช้ที่ดินรัฐ-ท่าเรือร้างรองรับคนจนอีก 40 ชุมชน

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 17 ปี แก้ไขปัญหาไปแล้ว 39 ชุมชน

พอช.หนุนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ รวม 346 ชุมชน 27,096 หลัง รออนุมัติงบ 9,478 ล้านบาท ด้านเครือข่ายริมรางทั่วประเทศเร่งรัฐสนับสนุนงบประมาณ

นครราชสีมา / พอช.หนุนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ รวม 35 จังหวัด 346 ชุมชน จำนวน 27,096 หลังคาเรือน

ขบวนคนจน 5 ภาครวมพลังแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดิน รฟท. ‘เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม’ เช่าที่ดินรถไฟ 30 ปีสร้างบ้านมั่นคง ด้าน พอช. หนุนงบประมาณ 12 ล้านบาทสร้างบ้าน 166 หลัง

นครราชสีมา / ขบวนคนจน 5 ภาครวมพลังแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ โดย ‘เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม’ ประเดิมเช่าที่ดิน รฟท. บ้านพะไล ต.หัวทะเล อ.เมือง ระยะเวลา 30 ปี

‘เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองอ้อมน้อย’ จ.สมุทรสาคร ก้าวย่างสู่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง

เมื่อเมืองเจริญขึ้น คนจนที่เคยเช่าที่ดินราคาถูกปลูกสร้างบ้าน จากเดิมที่เคยเป็นไร่เป็นสวน กลายเป็นศูนย์การค้า

เปิดแผน 5 ปีแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด 14,388 ครัวเรือน

เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ‘การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน’

พอช.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต-แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด 14,388 ครัวเรือน

พอช.ร่วมมือกับท้องถิ่น-ชุมชน เดินหน้า ‘โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทกลุ่มจังหวัดอันดามัน’

ชาวชุมชนในที่ดิน รฟท.สายใต้ หาดใหญ่-สงขลา จัดขบวนเตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนพัฒนาระบบรางทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงในภาคอีสาน

เพิ่มเพื่อน