ป้ายกำกับ :

แต่งตั้งข้าราชการ

เช็กชื่อ! ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการหลายกระทรวง พร้อมบอร์ด กฟภ.-กฟน.-กปน. และคกก. 2 ชุด

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

ครม. มีมติตั้ง ขรก.ระดับสูง 2 กระทรวง 'หมอรุ่งเรือง' ข้ามห้วยนั่งอธิบดีกรม วศ.

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (26 ธันวาคม 2566) มีมติอนุมัติเห็นชอบ และแต่งตั้ง ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังนี้

'บิ๊กต่อ' กำหนดแนวทาง 9 ข้อ แต่งตั้งตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง สว. วาระปี 66

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในบันทึกข้อความที่ 0009.231/4320 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ

เช็กชื่อ! ครม.แต่งตั้ง ผอ.สำนักพุทธ เลขาฯราชบัณฑิตยสภา และข้าราชการหลายตำแหน่ง

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 พ.ย.2566) มีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้

พรึ่บ! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งขรก.การเมือง-ขรก.ประจำหลายตำแหน่ง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการ

ครม. เคาะต่อวาระอายุราชการ ‘สราวุธ - จิรุตม์’

ครม.ต่อวาระอายุราชการ ‘สราวุธ-จิรุตม์’อีก 1 ปีหลังนั่งเกล้าอี้อธิบดีครบ 4 ปี มั่นใจเหมาะสมเดินหน้างานใหม่สานต่องานเดิมได้ต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้ง ’พิศักดิ์’นั้งเก้าอี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน โยก‘มนตรี’ นั่งรองปลัดคมนาคม

เช็กชื่อ! ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และขรก.ประจำ 'ไพโรจน์ โชติกเสถียร' นั่งปลัดแรงงาน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

กกต.ไฟเขียว ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ งามสมมิตร ผู้อำนวยการกอง [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง] กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย

เช็กชื่อ! ครม. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่งใน 4 กระทรวง กับ 2 สำนักงาน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

ครม. อนุมัติแต่งตั้งหลายตำแหน่ง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ และเห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้ 1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

เช็กชื่อ! ครม. ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง 'นิศากร' ภรรยาปลัดดีอีเอส ขึ้นผู้ว่าฯพัทลุง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

ครม. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 3 หน่วยงาน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง

ครม.มีมติแต่งตั้ง 'ขรก.-กรรมการ' หลายตำแหน่ง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ และเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งดังนี้ 1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

มติครม. เด้ง 'ธัญญา' พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมอุทยานฯ ไปเป็นรองปลัด ทส.

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

ผบ.ตร. นั่งหัวโต๊ะถกแต่งตั้ง 'ผกก.-รอง ผบก.' วาระปี 64 ยันเสร็จตามกำหนด 30 พ.ย.นี้

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผกก. – รอง ผบก.วาะ ประจำปี 2564

ครม. เห็นชอบ 'ก.แรงงาน' แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ 5 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เพิ่มเพื่อน