ป้ายกำกับ :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ครม. รับทราบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบสาระสำคัญร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เพิ่มเพื่อน