ป้ายกำกับ :

AgriTech

ธ.ก.ส. ลงนามร่วมทุน 2 บริษัทผู้ประกอบการ AgriTech

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ที่ปรึกษาโครงการร่วมทุน (Venture Capital)

เพิ่มเพื่อน