ป้ายกำกับ :

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022: SITE 2022

ชัชชาติ” ขึ้นเวทีงาน SITE ของ NIA ชี้ต้องใช้นวัตกรรมสร้างเมืองให้เกิดความยั่งยืน เท่าเทียม ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจกัน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ได้จัดพิธีเปิดงาน สตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 : SITE 2022

“เอนก” เปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022

เพิ่มเพื่อน