“เอนก” เปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022: SITE 2022) ในรูปแบบอวาตาร (Avatar) นับเป็นมิติใหม่ของการเปิดงานบนโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) ครั้งแรกของเมืองไทย พร้อมย้ำว่า Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และเป็นกุญแจสำคัญของการก้าวไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs (Food, Film, Fashion, Fighting และ Festival) ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าหลายคนคงแปลกใจที่วันนี้ไม่ได้เห็นตัวจริงของผมในงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 : SITE 2022) แต่เห็นผมในรูปแบบอวตารแทน เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาไปเร็วมาก เรื่องของจักรวาลนฤมิตหรือ Metaverse เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ ผมถือว่า Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่า Metaverse คืออะไร แต่หากเข้าใจจะเห็นโอกาสมากขึ้นและสามารถสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ จากแพลตฟอร์มนี้ได้ เรียกได้ว่า Metaverse เป็นกุญแจสำคัญสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs ให้เกิดขึ้นได้”

การเปิดงานในวันนี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งโควิด–19 เงินเฟ้อ และน้ำมันแพง แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสให้ได้เห็น บางธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพราะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิด – 19 ทาง NIA ได้ทำงานกันอย่างหนัก ทั้งการบ่มเพาะ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทย ทำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ บนเวทีระดับโลก วันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะ Reconnecting the World เราพร้อมที่จะเปิดบ้าน และขยายธุรกิจ เพื่อหาโอกาสใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวเสริมว่า “ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกไม่เพียงเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ แต่ยังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่ในวิกฤตเหล่านั้นทำให้มองเห็นความท้าทายที่จะสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน

สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค การจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 (SITE 2022) ปีนี้ จึงได้ชูประเด็น “เมืองนวัตกรรม” (Innovation City) ภายใต้แนวคิด 'Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน' เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศมีเมืองนวัตกรรมที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมจะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก (Global Innovation City) เพื่อสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และร่วมฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการสร้างเวทีแสดงศักยภาพของ “นวัตกรรมไทย” และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความท้าทายให้กับคนไทย และสามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลในมิติต่างๆ มากขึ้น

งาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) และทางออนไลน์จัดในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ระหว่างวันที่ วันที่ 23 - 25 มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) Metaverse Forum เวทีหลักที่รวบรวมสุดยอดสตาร์ทอัพและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ กว่า 70 ท่าน เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ กว่า 35 หัวข้อ และ หนึ่งในนั้นที่มาแบ่งปันความรู้ รศ.ดร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บรรยายในหัวข้อ “เปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน "กรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งนวัตกรรม" เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ คนรุ่นใหม่ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ  และยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาสของทุกคนอีกครั้ง”2) Opportunity โอกาสสำคัญในการจับคู่ค้าทางธุรกิจผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น Metaverse Marketplace ตลาดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม กว่า 100 บูธ และ 3) Show นำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมของประเทศไทย ในพื้นที่นวัตกรรมต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ที่นำไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์และมีการใช้จริงภายใต้แนวคิด 'Innovation for Crafted Living: นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อว.ยิ้มปีงบประมาณ 2567 กวาดงบกว่า 1.46 แสนล้าน!

อว.ปลื้ม ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2567 รวมกว่า 1.46 แสนล้านบาท ฟุ้งพร้อมตอบโจทย์ประเทศทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนากำลังคน

กระทรวง อว. นำมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด 200 แห่ง กว่า 20,000 คน พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

dwp ต่อยอดธุรกิจสถาปัตฯ รุกตลาดสู่โลกแห่งอนาคต

dwp I design worldwide partnership บริษัทที่ปรึกษา    ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับสากล ที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปีในประเทศไทยและมีผลงานมากมาย ในระดับโลก พร้อมแล้วสำหรับการเปิดบริษัทใหม่ในเครือ dwp อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “dwp|metatecture” 

วว. เตรียมฉลองครบรอบ 60 ปี ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จ เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวง อว.แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารกระทรวง อว. อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มหาวิทยาลัยเอกชนจากทั่วประเทศ

อพวช. จัด คาราวานวิทยาศาสตร์ ชวนเยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)