ป้ายกำกับ :

TCP Spirit

TCP Spirit ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ชวนอาสาผนึกชุมชน เรียนรู้จัดการขยะ เก็บกลับ เพื่อสร้างประโยชน์ใหม่

กลุ่มธุรกิจ TCP ชวนอาสาสมัคร TCP Spirit ลงใต้ ทำภารกิจปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ” ชูแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy)”

เพิ่มเพื่อน