ประชาชนมอง 'ดินเนอร์' พรรครัฐบาลไม่เหมาะสมมัวแต่ต่อรองอำนาจไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

สรุปผลการสำรวจ : การเมืองไทย…วุ่นวายจริงหรือ?

20 มีนาคม 2565 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,127 คน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 พบว่า ประชาชนมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ณ วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง ร้อยละ 68.90 โดยมองว่าการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคการเมืองในช่วงนี้ไม่เหมาะสม ร้อยละ 61.67 อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะน้ำมันแพง สินค้าแพง ร้อยละ 91.44 รายได้ไม่พอกับรายจ่าย หนี้สิน ร้อยละ 71.81 คิดว่านักการเมืองไทย (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ไม่ค่อยดูแลทุกข์สุขของประชาชน ร้อยละ 52.19 ทั้งนี้ไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล ร้อยละ 45.12 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 32.77 มองว่ารัฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ร้อยละ 50.94 และในภาพรวมมองการเมืองไทย ณ วันนี้ ค่อนข้างวุ่นวาย ร้อยละ 49.69

เมื่อทำโพลเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ครั้งใดก็จะมีปัญหาของแพงเข้ามาในผลโพลอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ อีกทั้งยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดูเหมือนเน้นประโยชน์ของนักการเมืองกันเองมากกว่าดูแลทุกข์สุขประชาชน ประชาชนจึงมองภาพการเมืองไทย ณ วันนี้ว่าค่อนไปทาง “วุ่นวาย” อยู่ไม่น้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคำตอบแต่ละข้อมีความเกี่ยวข้องโยงเชื่อมกัน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจรวมถึงโรคระบาด ซึ่งทุกปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างลุล่วง จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลจากเดิมที่ไม่ค่อยพึงพอใจจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีข่าวที่ปรากฏว่ามีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กและพรรคใหญ่ จึงเป็นอีกประเด็นที่ทำให้ประชาชนมองว่าอาจมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ จากผลสำรวจที่ออกมาไม่ค่อยเป็นผลบวกกับรัฐบาลเท่าไร เพราะความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองและรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสภาพความเป็นอยู่ยังไม่เห็นผลชัดเจน ทำให้ความวุ่นวายทางการเมืองคงไม่สามารถจบได้ง่ายนัก แม้แต่รัฐบาลในอนาคตเชื่อว่าคงทำงานลำบาก หากต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นต้องมองทั้งความวุ่นวายที่เกิดจากนักการเมือง และเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงจะสามารถช่วยบรรเทาเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ตอนที่ 12)

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

'ใบเฟิร์น' ชนะคดีเกรียนคีย์บอร์ด

จากกรณีที่ ใบเฟิร์น-อัญชสา มงคลสมัย ได้เคยโพสต์ถามผ่านทาง แอปพลิเคชั่น X เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง แต่กลับถูกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามารุมด่าอย่างหนัก จนนำไปสู่การฟ้องร้องบุคคลที่หมิ่นประมาทเธอว่า “โง่” และยังมีการท้าทายให้สาวใบเฟิร์นฟ้อง เพราะเชื่อว่าสิ่งที่พูดเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตและไม่มีความผิด ซึ่งล่าสุดคดีความได้จบแล้ว โดยศาลได้ตัดสินว่าคำเหล่านั้น มีความผิดตามกฎหมาย

ชี้เปรี้ยง พฤติกรรม 'ทักษิณ' จะกลายเป็นสึนามิทางการเมือง!

พฤติกรรมใช้อำนาจเหนือกฎหมาย เหนือ นิติรัฐไทย ของ ทักษิณ ชินวัตร คงประเมินตั้งแต่ต้นว่าจะสามาถควบคุมคลื่นสะท้อนกลับต่างๆได้ ถึงขนาดลงทุนจัดให้ภาคประชาชนอยู่ในกับดัก ความปรองดอง

เลขาฯกกต. ยอมรับสมัคร สว. น้อย 2 อำเภอไร้ผู้สมัคร เหตุกำหนดสเปกสูงเกิน

นายแสวง บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยยอดผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหลังปิดรับสมัครวานนี้ ว่าได้รับ