ย้อนเกล็ด 'ระบอบทักษิณ' พยายามพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินมากว่า2ทศวรรษ แต่พ่ายแพ้ไปนานแล้ว

'อัษฎางค์' ย้อนเกล็ด'ระบอบทักษิณ' พยายามจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินมากว่า 2 ทศวรรษ พ่ายแพ้ไปนานแล้วต้องหนีไปอยู่นอกประเทศ ยังส่งคนในครอบครัวมาสืบทอดอำนาจ เพราะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ชี้ ม็อบสามนิ้วคือผลพวงระบอบทักษิณ

11พ.ค.2565- นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง “ระบอบทักษิณ” มีเนื้อหาดังนี้

เสียงสนับสนุนจากประชานิยมอย่างล้านหลาม ผ่านระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์จากการเลือกตั้ง อันเป็นเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภา ที่สร้างความแตกแยกร้าวฉานของชาติจวบจนถึงปัจจุบัน
…………………………………………………………………
11 พ.ค.2565 - ทักษิณ กล่าวเสวนาผ่านรายการ CareTalk x Clubhouse หัวข้อ “Thaksin Regime in The Multiverse of Poorness : ระบอบทักษิณในมัลติเวิร์สของความจน”ความตอนหนึ่งว่า
“...ผมไม่ได้เกลียดทหารนะ แต่ทหารโลกแคบ เอามาบริหารประเทศไม่ได้...”
“วันนี้โลกเปลี่ยนจากเดิมมาก การคิดอะไรเดิมๆมีแต่เจ๊ง ผมไม่ได้เกลียดทหารนะ แต่ทหารอยู่ในโลกแคบ เอามาบริหารประเทศไม่ได้”
https://www.thaipost.net/politics-news/139161/
ผมได้ยินคนพูดถึง”ระบอบทักษิณ” มานาน แต่เพิ่งเห็นทักษิณพูดคำว่า ระบอบทักษิณ ซึ่งแสดงว่า เขายอมรับว่าเขาสร้างระบอบทักษิณขึ้นมา
…………………………………………………………………
ระบอบทักษิณ คืออะไร?
ระบอบทักษิณ (Thaksinocracy) เป็นคำที่นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ ให้นิยามการปกครองในสมัยที่ ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยนโยบาย”ประชานิยม”
ซึ่งส่งผลให้มีชนชั้นนำในประเทศไปจนถึงคนในระดับรากหญ้าจำนวนมากได้ประโยชน์จากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลทักษิณ จนนำไปสู่ความนิยมจนเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง ทำให้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียว และความนิยมต่อตัวทักษิณยังคงมีอยู่อย่าหนาแน่นมาจนทุกวันนี้
แต่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทักษิณ ซึ่งกลายมาเป็นผู้ที่นิยมและศรัทธาในทักษิณมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ขอรับรู้เบื้องหลังที่มาของผลประโยชน์มหาศาลเหล่านั้น
ชาวบ้านสรรเสริญทักษิณว่าเป็น โรบินฮูด ฮีโร่ที่ปล้นคนรวยมาช่วยคนจน
ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย ก็เกิดการคอรัปชั่นเรื่อยมา แต่นักการเมืองก่อนหน้าทักษิณนั้นปล้นชาติแล้วเอาสมบัติเข้ากระเป๋าตนเองและพวกพ้องเท่านั้น
แต่ทักษิณล้ำไปกว่านั้น เพราะทักษิณปล้นชาติเอาสมบัติเข้าตัวแล้ว ยังแบ่งส่วนหนึ่งให้ประชาชนเพื่อสร้างคะแนนนิยม ซึ่งถือว่าเป็นการปิดปากประชาชน
“อาจจะกล่าวว่า ผู้ที่นิยมและศรัทธาในตัวทักษิณ คือผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับทักษิณจากการปล้นชาติ”
…………………………………………………………………
Moreover
นอกจาก ระบอบทักษิณจะหมายถึง ประชานิยมแล้ว ระบอบทักษิณ ยังมีความหมายที่มากกว่าและรุนแรงยิ่งกว่าการปล้นสมบัติของชาติมาแจกจ่ายกัน
มีบ้างคนเรียกแบบการปกครองระบอบทักษิณว่าเป็น"ทักษิณาธิปไตย" หรือ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก" และ "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์จากการเลือกตั้ง"
ซึ่งมันหมายถึง การกินรวบตั้งแต่สิ่งที่อยู่สูงสุดคืออำนาจการปกครอง ยันถึงความนิยมศรัทธาจากประชาธิปไตยระดับรากหญ้า ด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จากยึดครองประเทศและปล้นสมบัติของชาติมาแบ่งกันกิน
…………………………………………………………………
ระบอบทักษิณ ในความหมายของนักวิชาการ
เกษียร เตชะพีระ เป็นผู้ให้นิยามคำว่าระบอบทักษิณ โดยนิยามว่าเป็นระบอบอาญาสิทธิทุนนิยมจากการเลือกตั้ง (elected capitalist absolutism) โดยคำนิยามดังกล่าวสามารถแยกอธิบายองค์ประกอบออกเป็นสองส่วนคือ
• มีลักษณะ”สมบูรณาญาสิทธิทุน”ในแง่การใช้อำนาจการเมือง
• การมีหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการเมือง ที่มาจาก”ชนชั้นนายทุน”
แก้วสรร อติโพธิ ได้ให้คำจำกัดความไว้ 4 ข้อ
• ยักยอกรัฐธรรมนูญ ยึดครองประชาธิปไตย การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวพันธ์หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อหมู่คณะของตนเอง
• หลงใหลทุนนิยมใหม่จนลืมประเทศชาติ สร้างกระแสระบบทุนนิยมโดยลืมความเป็นรากเหง้าความเป็นไทย
• ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงจำนวนมากมายไม่ได้แก้ไข ทำผลธุรกิจแอบแฝง
• ทำให้บ้านเมืองสิ้นความสงบสุข เป็นตัวการในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
นักวิชาการบางคนเรียกระบอบทักษิณว่าเป็นระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
…………………………………………………………………
ม็อบสามนิ้ว ผลพวงของระบอบทักษิณ
แม้แต่จุดเริ่มต้นของขบวนการสามนิ้ว ก็มีที่มาจากระบอบทักษิณ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยโดยคณะนิติราษฎร์ เว็บไซด์ประชาไทที่รับเงินจากองค์กร National Endowment for Democracy ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของขบวนการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน ซึ่งมีองค์กรจากต่างประเทศให้ความสนับสนุน
“ระบอบทักษิณ” ทำลายระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบอบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและความสงบสุขของชาติและประชาชนไทย ด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนกลุ่มที่ได้รับส่วนแบ่งจากระบอบทักษิณ ที่ปล้น เผา ทำลายชาติ แล้วนำสมบัติของคนทั้งชาติมาแบ่งกันกิน มากกว่า 2 ทศวรรษแล้ว
ว่าไปแล้วทำให้เห็นภาพตอนกรุงศรีอยุธยาแตก เพราะโดนข้าศึกบุกโจมตี เผาบ้านเผาเมือง ขนสมบัติกลับไป
จะผิดกันตรงที่ ระบอบทักษิณ ไม่ได้เกิดจากประเทศข้าศึก แต่เป็นคนในชาติ ที่ร่วมกันกินบ้านกินเมือง เผาบ้านเผาเมือง แล้วขนสมบัติเอาไปแบ่งกันกิน
…………………………………………………………………
ทักษิณกล่าวว่า “ผมไม่ได้เกลียดทหารนะ แต่ทหารอยู่ในโลกแคบ เอามาบริหารประเทศไม่ได้”
แล้วตำรวจนักธุรกิจอย่างทักษิณ ที่โลกทัศน์กว้างไกลขนาดที่พยายามจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน มามากกว่า 2 ทศวรรษ
ถึงแม้จะพ่ายแพ้ไปนานมากแล้ว ทำให้ต้องหนีไปอาศัยอยู่นอกประเทศ แต่ยังคงส่งคนในครอบครัวมาสืบทอดอำนาจอย่างต่อเนื่อง แม้แต่การส่งลูกสาวอนาคตสดใสมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เป็นตัวตายตัวแทนคนล่าสุด
ก็เพราะความเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ ถึงแม้จะไม่มีวันชนะจวบจนลมหายใจสุดท้ายก็ตาม
…………………………………………………………………

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สามนิ้วซึม! 'เพื่อไทย' ไม่รับลูก โยนรัฐบาล-สภาฯ รับผิดชอบแก้ ม.112 ให้สังคมถกกันเอง

นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรค ร่วมแถลงภายหลังการหารือกับแกนนำกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก ม.112 และแกนนำกลุ่มทะลุวัง

'แก๊งสามนิ้ว' บุกเพื่อไทย ถามจุดยืนแก้ ม.112 ถ้าไม่กล้าก็อย่าหวังแลนด์สไลด์

คณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112 เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องพร้อมกับสอบถามความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขมาตรา 112 และมาตรา 116 ว่าพรรคเพื่อไทย จะดำเนินการอย่างไร และเรียกร้องมายังน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

เพื่อไทยหนาว! 'บิ๊กไมค์' ไล่บี้เปลี่ยนตัวผู้สมัคร ส.ส.ระยอง หากยังหวังแลนด์สไลด์

นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 แกนนำม็อบ 3 นิ้ว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ผมในฐานะประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดระยอง ขอเรียกร้องไปยัง พรรคเพื่อไทย ขอให้ทบทวนการส่งนายวิชัย ล้ำสุทธิ เป็นผู้สมัคร สส. ในจังหวัดระยอง"

'หริรักษ์' แนะไม่ต้องล้มล้างสถาบันฯ แค่ทุกคนยึดหลักปฏิบัติ 16 ข้อ สังคมไทยจะดีได้ในทันที

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Harirak Sutabutr ว่า