ปปช. ฟันอาญา นายก อบต.โตนด เรียกรับเงิน 5 แสน แลกฝากเด็กเข้าทำงาน

26 ก.ย.2565 - นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต กรณีกล่าวหานายวิเชียร สุทธิวิลัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เรียกและรับเงิน โดยอ้างว่าสามารถดำเนินการช่วยเหลือให้ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานส่วนตำบลของ อบต.โตนด ว่า จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 อบต.โตนด ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หลังจากนั้นในวันที่ 21 ก.ย.58 อบต.โตนด ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 58

โดยบุตรชายของผู้กล่าวหาได้สมัครสอบในตำแหน่งช่างไฟฟ้า จากนั้นเมื่อทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถดำเนินการให้บุตรของตนเข้าทำงานที่ อบต.โตนดได้ แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการ จำนวน 500,000 บาท จึงได้ไปเบิกเงินจากธนาคารและเดินทางไปที่บ้านของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.โตนด เมื่อไปถึงก็ได้สอบถามผู้ถูกกล่าวหา ว่าหากมอบเงินให้แล้วบุตรของตนจะได้เข้าทำงานใน อบต.โตนดตามตำแหน่งที่สมัครหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาก็รับปากต่อหน้าบุคคลอื่น ๆ ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันว่า สามารถดำเนินการให้บุตรของผู้กล่าวหาได้เข้าทำงานใน อบต.โตนดตามตำแหน่งที่สมัครแน่นอน จากนั้นผู้กล่าวหาจึงได้นำเงินจำนวน 500,000 บาท ที่เตรียมไว้และนำติดตัวไปมอบให้กับผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

ต่อมา วันที่ 8 ม.ค.61 อบต.โตนด ได้มีประกาศยกเลิกการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ผู้กล่าวหาจึงได้ติดตามทวงถามเงินจำนวน 500,000 บาท จากผู้ถูกกล่าวหามาโดยตลอด แต่ผู้ถูกกล่าวหาก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 4 พ.ค.61 ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ โดยมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ยอมรับข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้เรียกรับเงินจากผู้กล่าวหาจริง ซึ่งทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาสามารถเจรจาตกลงกันได้ โดยผู้ถูกกล่าวหารับว่าจะผ่อนชำระเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้กับผู้กล่าวหา เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาททุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน เม.ย.61 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน 500,000 บาท หากผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดชำระทั้งหมด ยินยอมให้ผู้กล่าวหาดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย โดยผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ หลังจากนั้นผู้ถูกกล่าวหาได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้กล่าวหาเพียง 3 งวด และไม่ได้ชำระอีกเลย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และมาตรา 123/1 และมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ์ภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก' ยื่น ปปช. ฟัน 'พ.ต.อ.' โทรกล่อมให้กลับคำให้การ คดีเว็บพนันมินนี่

ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว หนึ่งใน 8 ผู้ต้องหาคดีมินนี่ พร้อมทนายความ เดินทางมาที่สำนักงาน ปปช. เพื่อยื่นเอกสารขอให้ ปปช. ดำเนินการเอาผิดนายตำรวจยศ "พ.ต.อ.

'วุฒิสภา' ไฟเขียว 'ภัทรศักดิ์' อดีตรองประธานศาลฎีกา นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง

แจงยื่นแก้พ.ร.บ.ป.ป.ช. กระทบการทำงานอัยการ-ศาล ทำงานเพิ่ม 15,000 คดี

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)กล่าวถึงพรรคเพื่อไทยขอถอนร่างเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ออกจากการประชุม

ป.ป.ช. โต้นายกฯข้องใจนิยาม 'กลุ่มเปราะบาง' ไล่ไปดูข้อมูลสภาพัฒน์ฯ ชี้ชัดเป็นใคร

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ตั้งคณะทำงานมาทบททวนข้อท้วงติงของป.ป.ช.ใน

เริ่มแล้ว นวัตกรรม “ปราบโกง” งานวิจัย พระปกเกล้า สู่ ป.ป.ช. ยุคดิจิตอล

สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

'เศรษฐา' เผยหนังสือ ป.ป.ช. ถึงรัฐบาลแล้ว ยันนำเข้าบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต 15 ก.พ.นี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำหนังสือข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ขณะนี้หนังสือได้ส่งมาถึงรัฐบาลหรือยังว่า ส่งถึงแล้ว และแน่นอนว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน