'ดร.เสรี' เบิกเนตร พวกตาไม่บอด แต่ใจบอด และกำลังจะอกแตกตายด้วยความริษยา

1 พ.ย.2565- ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการสื่อสารและการตลาด โพสต์เฟซบุ๊กว่านักท่องเที่ยวมาเมืองไทยจาก มค. ถึง ตค. จำนวน 7 ล้านกว่า อีก 2 เดือนที่เหลือที่เป็น high season คงจะมีนักท่องเที่ยวมาถึง 10 ล้านอย่างแน่นอน

เศรษฐกิจไทยปีนี้โต 3% กว่า ปีหน้าคาดว่าจะโตมากกว่า 4% องค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ประเมินว่าจะโตในระดับต้นๆของโลก

เราพร้อมที่จะจัดประชุม APEC ที่ผู้นำหรือตัวแทน 21 เขตเศรษฐกิจจะมาร่วมประชุมด้วยรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ 3 ประเทศคือซาอุฯ กัมพูชา และฝรั่งเศส

ระบบ Logistics ของเราพัฒนาไปมาก มีความเจริญมากกว่ายุคใดๆ ทั้งล้อ ราง เรือ เครื่องบิน และระบบโทรคมนาคม ที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มีการแก้ปัญหาต่างๆที่หมักหมมมาหลายปีก่อนหน้านี้ มีโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนารอบด้านแบบบูรณาการ เป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาคมโลกจนดีงการลงทุนจากต่างประเทศได้มาก

การพัฒนาประเทศมีทั้งความยั่งยืนตามปรัชญาSDG, ให้ความสำคัญกับชีวภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยเศรษฐกิจ BCG Model, และดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตของสังคมตามหลักธรรมาภิบาลแบบ ESG

การท่องเที่ยวเติบโตด้วย SMILES Paradigm คือ Sustainable (ยั่งยืน) Manpower Development (พัฒนาทรัพยากรมุษย์) Inclusive Economy (ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Localization (เน้นการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ) Ecosystem (ดูแลระบบนิเวศ) และ Social Innovation พัฒนานวัตกรรมทางสังคม

มี 3 แกนของการพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมดาวรุ่ง และต้องให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งทุนได้ถ้วนหน้า

ทั้งหมดนี้ มีบางคนบางกลุ่มไม่เห็น ตาไม่บอด แต่ใจบอด และกำลังจะอกแตกตายด้วยความริษยา อุตส่าห์สร้างวาทกรรมมาด้อยค่าลุงตู่แต่มันขัดแย้งกับความเป็นจริง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อริยสัจ 4...หลักการดีที่ควรใช้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนาพุทธมากกว่า 92% และในคำสอนของศาสนาพุธก็มีอริยสัจ 4 เป็นหลักที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ยุ่งเหยิงไปสู่ความสงบ

'กรมการท่องเที่ยว' จัด 'Trust Me' ลุยเส้นทาง กทม.-ปริมณฑล ดูสถานประกอบการผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเดินหน้ากระตุ้น สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภาย

หรือจะรอให้ประเทศไทยเป็นรัฐล้มเหลว

สถานการณ์บ้านเมืองของไทยเรามีอาการน่าเป็นห่วง เพราะคนรักชาติที่มีอยู่มากกว่าคนชังชาติทำอะไรไม่ได้ กลายเป็นคนหมู่มากที่นิ่งเฉย (Passive Majority) ทำได้อย่างมากก็คือ