ปปช.โชว์บัญชีทรัพย์สิน 9 อดีต ส.ส. บางรายเหลือเงินติดบัญชี 10,036 บาท


3 มี.ค.2566 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย โดยมีกรณี ส.ส.พ้นตำแหน่ง ได้แก่

1.นายเดชทวี ศรีวิชัย พ้น ส.ส.ลำปาง พรรคเสรีรวมไทย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 แจ้งมีทรัพย์สิน 1,432,687 บาท ได้แก่ เงินฝาก 34,425 บาท ที่ดิน 608,262 บาท ยานพาหนะ 7.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 40,000 บาท มีหนี้สิน 260,986 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 194,713 บาท มีรายจ่ายรวม 220,340 บาท

ส่วนนางภครดี ศรีวิชัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 72,682 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,682 บาท ยานพาหนะ 7 หมื่นบาท มีหนี้สิน 2,480,973 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,775,180 บาท มีรายจ่ายรวม 317,040 บาท

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,505,369 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,741,960 บาท

2.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พ้น ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อ 15 ธ.ค. 2565
แจ้งมีทรัพย์สิน 15,328,611 บาท ได้แก่ เงินสด 4 แสนบาท เงินฝาก 30,367 บาท ที่ดิน 3 แปลงใน จ.กาญจนบุรี มูลค่า 10,019,244 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 แห่ง เป็นบ้าน 1 หลัง โรงเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง โกดังเก็บของ 1 แห่ง รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,055,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 324,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด รายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท

ส่วนนางลดาพิมพ์ โพธิพิพิธธนากร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 340,614 บาท เป็นเงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 40,614 บาท หนี้สิน 155,319 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 408,000 บาท เป็นค่าตอบแทน 288,000 บาท ธุรกิจขายตรง 1.2 แสนบาท รายจ่ายรวม 2.3 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,707,549 บาท มีหนี้สิน 155,319 บาท

3.น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย พ้น ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เมื่อ 13 ธ.ค. 2565
แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 48,390,550 บาท ได้แก่ เงินสด 3.5 แสนบาท เงินฝาก 273,832 บาท ที่ดิน 4 แปลง 32,916,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,845,718 บาท ยานพาหนะ 8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 205,000 บาท มีหนี้สิน 910,073 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,056,720 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท ค่าเช่าห้องแถว 144,000 บาท ค่าเช่าบริการอุปกรณ์เต็นท์โม 5.5 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,024,922 บาท อย่างไรก็ตาม สำหรับ น.ส.แนน บุณย์ธิดา แจ้งว่าเป็นบุตรสาวของนายอิสสระ สมชัย อดีตแกนนำ กปปส. และอดีตแกนนำพรรค ปชป.

4.นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พ้น ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เมื่อ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งสถานะว่า “โสด” มีทรัพย์สิน 21,330,097 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 3,468,323 บาท ที่ดิน 12,202,350 บาท ยานพาหนะ 1,490,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,869,423 บาท มีหนี้สิน 88,078 บาท มีรายได้รวม 1,864,372 บาท ได้แก่ เงินเดือน ส.ส. 1,300,445 บาท เบี้ยประชุม 50,000 บาท รับจำนองที่ดิน 960,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี รวม 144,000 บาท เกษตรกรสวนปาล์ม 369,927 บาท มีรายจ่ายรวม 1,203,120 บาท

แต่แจ้งว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับ นางเกศินี นิรันดร์โสภณ มีทรัพย์สิน 74,116,162 บาท ได้แก่ เงินสด 2.2 แสนบาท เงินฝาก 25,110,011 บาท เงินลงทุน 10,827,113 บาท ที่ดิน 27,063,010 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,419,393 บาท ยานพาหนะ 2.4 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,076,633 บาท มีหนี้สิน 82,587 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 694,866 บาท เป็นเงินบำนาญ 334,866 บาท รายได้จากการให้เช่าที่ดินทำเกษตรกรรมยางพารา 3.6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,405,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 95,446,259 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 170,665 บาท

5.น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พ้น ส.ส.กทม. พรรค พปชร. เมื่อ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งสถานะว่า “โสด” มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,822,044 บาท ได้แก่ เงินสด 488,000 บาท เงินฝาก 384,044 บาท ยานพาหนะ 9.5 แสนบาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 94,597 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,462,720 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่ง ส.ส. 854,760 บาท เงินเพิ่ม ส.ส. 507,960 บาท เบี้ยประชุม 1 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,272,000 บาท

6.น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พ้น ส.ส.กทม. พรรค พปชร. เมื่อ 20 ธ.ค. 2565 แจ้งสถานะว่า “หย่า” เมื่อ 13 ก.ย. 2551 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 18,818,989 บาท ได้แก่ เงินสด 1.8 ล้านบาท เงินฝาก 5,636,778 บาท เงินลงทุน 300,382 บาท ยานพาหนะ 1.2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,808,629 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,073,200 บาท มีหนี้สิน 189,100 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,316,616 บาท เป็นเงินเดือน ส.ส. มีรายจ่ายรวม 858,691 บาท

น.ส.ภาดาท์ ระบุในหมายเหตุรายการที่ดินที่เคยยื่นไว้เมื่อปี 2562 กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ว่า ได้โอนไปเพื่อชำระหนี้แล้ว

7.นายสมัคร ป้องวงษ์ พ้น ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนา เมื่อ 15 ธ.ค. 2565 มีทรัพย์สิน 18,003,358 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 3,093,295 บาท ที่ดิน 2 แปลง 1.9 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน ได้มา ม.ค. 2565 มูลค่า 1 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 532,382 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,218,132 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่งทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 624,972 บาท

ส่วน น.ส.ณัฐสินี เลิศวิจิตรกมล คู่สมรสจดทะเบียน มีทรัพย์สิน 8,934,834 บาท ได้แก่ เงินสด 7 แสนบาท เงินฝาก 2,881,154 บาท ที่ดิน 1 แปลง 1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง เป็นตึกเดี่ยว 2 ชั้น ได้มา พ.ค. 2564 มูลค่า 2.6 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน ได้มา ก.ย. 2564 มูลค่า 1 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7,380,000 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่ง 1.8 แสนบาท รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน 7.2 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1.2 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,938,193 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายสมัครแจ้งถือครองพระเลี่ยมทอง 12 องค์ ได้มาปี 2545-2560 มูลค่า 2,269,000 บาท มีพระ 34 องค์ ได้มาปี 2544-2560 มูลค่า 6,524,000 บาท พระพุทธรูป 20 องค์ ได้มาปี 2520-2560 มูลค่า 3 แสนบาท

8.นายอารี ไกรนรา พ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ เมื่อ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 1,027,536 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10,036 บาท ยานพาหนะ 4 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 617,500 บาท มีหนี้สิน 193,100 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,652,415 บาท เป็นเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง 1,544,415 บาท เงินบำนาญ 108,000 บาท มีรายจ่ายรวม 63,125 บาท

ส่วน น.ส.เสาวลักษณ์ พลรัฐธนาสิทธิ์ คู่สมรสจดทะเบียน มีทรัพย์สิน 4,168,578 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,072 บาท ที่ดิน 2 แปลง 2,012,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,550,000 บาท ยานพาหนะ 6 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 162,348 บาท เป็นเงินบำนาญ ไม่มีรายจ่าย ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 506,787 บาท เป็นบัญชีเงินฝาก มีรายจ่ายรวม 153,968 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,702,896 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 193,100 บาท

9.นายอันวาร์ สาและ พ้น ส.ส.ปัตตานี พรรค ปชป. เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 6,948,973 บาท ได้แก่ เงินฝาก 118,973 บาท ที่ดิน 5.1 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,730,000 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,168,671 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 1,020,000 บาท

ส่วน น.ส.วนิสา ปุราภา คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 1,847,585 บาท ได้แก่ เงินฝาก 320,480 บาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1,027,105 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 636,435 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 4.6 แสนบาท ส่วนบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 204,741 บาท เป็นบัญชีเงินฝาก

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 9,001,300 บาท ไม่มีหนี้สิน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ว. โหวตคว่ำ 'สถาพร วิสาพรหม' ชวดนั่งกรรมการ ป.ป.ช.

ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ เป็นบุคคลผู้ได้รับ

'เป้ย ปานวาด' ซ้อนท้าย 'ป๊อป นิธิ' สร้างสีสันสุดแซ่บ

แม่มาแล้ว...เมื่อนางร้ายหน้าสวย “เป้ย-ปานวาด เหมมณี บุญยรัตกลิน” ทุ่มสุดตัวแปลงร่างเป็น “อีกี้” สก๊อยสุดแซ่บ ซ้อนท้ายคุณสามี “ป๊อป-นิธิ บุญยรัตกลิน” ซิ่งหาเสียงโค้งสุดท้าย กับคาราวานมอเตอร์ไซค์กว่าครึ่งร้อย

'พี่ศรี' แจงเหตุร้อง 'พิธา' ไม่เคลียร์ตัวเองก่อนเป็นนักการเมือง เชื่อ กกต. โยนเผือกร้อนให้ศาล รธน.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภาษณ์หลังให้ถ้อยคำต่อกกต.กรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ปราศรัยแจกเงินดิจิทัล ว่า วันนี้กกต. ได้เชิญมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันเอกสารหลักฐาน

'เอสเอ็มอี' ยังอ่อนแอ สสว. ชี้ผลสำรวจหนี้พุ่ง แถมชำระคืนได้เพียง 10.3%

สสว.เผยผลสำรวจหนี้สิน SME ช่วง 17-25 มี.ค. 66 กว่า 63.7% ยังมีภาระหนี้สินในกิจการ ชำระแล้วเพียง 10.3% โอดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของรายย่อยอยู่ที่ 9% สูงกว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

'อดีตทูตนริศโรจน์' ตบปากนักการเมืองยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ดูถูกคนเกษียณเป็น 'ช้างป่วย'

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เมื่อคนที่เคยยากลำบากทำงานเพื่อแผ่นดิน เคยเสียสละ