ศาลไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ สั่งคุ้มครองชั่วคราว ไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' ได้ ชี้นำวุฒิปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีทันที พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

19 เม.ย.2566 - มีรายงานจาก ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า ศาลมีคำสั่งในคดีความทางแพ่ง นัดไต่สวนชั่วคราวกรณี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะโจทก์ ขอไต่สวนคุ้มครองชั่วคราว จากกรณี การใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกปลอม ดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ของ นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ พร้อมพวก 28 คน พร้อมขนของออกจากมหาวิทยาลัย

โดยศาลได้ไต่สวนพยานโจทก์ได้ 2 ปาก ระหว่างไต่สวนอ้างส่งเอกสารจำนวน 19 ฉบับโดยโจทก์แถลงขอหมดพยานชั้นไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินเพียงเท่านี้

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 นำวุฒิปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. สมัครเป็นพนักงานของโจทก์ตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีฐานเป็นพนักงาน โจทก์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงทำให้จำเลยที่ 2 ถึง 28 หลุดพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีไปตามกฎหมาย

การที่จำเลยทั้ง 28 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่โจทก์บอกเลิกสัญญาจ้างกับจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ได้รับความเสียหาย

จึงเห็นควรนำวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษามาใช้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 (2) โดยให้จำเลยทั้ง 28 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ และขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากสำนักงานอธิการบดีอันเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของโจทก์ และรองอธิการบดีของโจทก์ตามฟ้องจนกว่าคดิจะถึงที่สุด

กรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถอดถอน นายสืบพงษ์ ออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และยื่นฟ้อง นายสืบพงษ์ และพวก เนื่องจากนายสืบพงษ์ มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลทันที

โดยระบุพฤติการณ์ ได้แก่ 1.ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จากการตรวจสอบวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของ ผศ.สืบพงษ์ ปรากฏว่า "ไม่พบข้อมูลระดับปริญญาเอก" ตามหนังสือลับจากสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 10 ส.ค. 2565 จึงเป็นที่มาของการฟ้องศาลในครั้งนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบ! ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอของ 'สืบพงษ์' ให้ทุเลาถอดพ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำร้องที่ ๒๘๐/๒๕๖๖ คำสั่งที่ ๗๔๔/๒๕๖๖ ในคดีของศาล

ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนมติสภาม.รามฯ ถอด 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ. 12/2565 หมายเลขแดงที่ บ.116/2566 ระหว่าง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1 ศาสตราจารย์ สมบูรณ์ สุข

เปิดเอกสาร 'ม.รามฯ' แจงเลิกสัญญาจ้าง 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ม.ร. บอกเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตามที่ ม.ร. ได้มีคำสั่งถอดถอนผู้ช่วย ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ง ใ

รามระอุ! ศาลฯนัดตรวจพยานหลักฐาน อธิการบดีม.ราม ฟ้อง กรรมการสภาม.ราม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ส่งหมายนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน คดี