'พุทธะอิสระ' ชำแหละยิบ! 300 นโยบายก้าวไกล

26 พ.ค. 2566 – พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชำแหละ “300 นโยบายเปลี่ยนประเทศ จากพรรคก้าวไกล” มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างไร โดยระบุว่า

1.รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่เห็นด้วย เพราะจะเปิดช่องให้แก้ในหมวดพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามแรงพยาบาท อาฆาตของพรรคก้าวไกลและพรรคพวก

2.แก้รัฐธรรมนูญ รื้อกลไกสืบทอดอำนาจ ต้องบอกให้ชัดว่าสืบทอดอำนาจของใคร

3.ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ต้องเว้นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ ไม่เช่นนั้นหากแก้ทั้งฉบับเมื่อไหร่ เมื่อนั้นคงได้เจอกับสารพัดม็อบเมื่อนั้น

4.เลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า-นอกเขต-นอกราชอาณาจักรได้ พอรับได้ แต่จะทำอย่างไรที่ให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ถูกแทรกแซงจากขบวนการไอโอ และระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์หละ

5.เลือกตั้งตามเขตที่อาศัยอยู่จริงได้ เห็นด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่มีสิทธิ์

6.เอาทหารออกจากการเมือง เห็นด้วย แต่ฝ่ายการเมืองก็ต้องไม่สร้างเงื่อนไขเรียกให้ทหารเข้ามายุ่งการเมือง

7.กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม ไม่เห็นด้วย เพราะทหารเป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่คนนอกไม่สามารถทำการแทนทหารได้ ไม่เช่นนั้นก็เอายามที่บริษัทเจ้าของพรรคมาเป็นนายกก็ได้หละซิ

8.ตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ประชาชนตรวจสอบกองทัพได้ เห็นด้วย เพื่อความโปร่งใส แต่ก็ต้องมีขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อมิให้ก้าวล่วงไปในชั้นความลับของความมั่นคง

9.ยกเลิกศาลทหาร เห็นด้วย จะได้ลดงบประมาณในการพิจารณาคดีความ

10.ลดขนาดกองทัพ 30-40% ไม่เห็นด้วย เพราะสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะลดทอนศักยภาพของกองทัพ มีแต่จะแข่งกันสร้างความแข็งแกร่งให้กองทัพกันอยู่ทุกวันนี้

11.ลดจำนวนนายพล ตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม เห็นด้วย หากไม่กระทบกับหน้าที่รับผิดชอบประจำที่มีผลต่อความมั่นคง

12.ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร ไม่เห็นด้วย เพราะหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย กำลังจะฟื้นฟูกฎหมายบังคับใช้การเกณฑ์ทหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ

13.ปฏิรูปการศึกษาทหาร หลักสูตรทหาร เขามีมาเป็นร้อยๆ ปี และก็ด้วยหลักสูตรดังกล่าว ก็สามารถรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้ให้ทุกคนได้เหยียบยืนอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งหลักสูตรทหารในทุกระดับชั้น ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกมาโดยตลอดเวลาอยู่แล้ว

14.นำเข้ายุทโธปกรณ์ ต้องจ้างงาน-โอนถ่ายเทคโนโลยี (Defence Offset) จะนำเข้าอะไรก็พรรคก้าวไกลมิใช่หรือที่ออกมาปฏิเสธ ขัดขวางการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์มาตลอด ขนาดตอนอภิปรายยังว่าเงินซื้อเรือดำน้ำไปจัดซื้อโกเต็กแจก จะได้ประโยชน์ดีกว่า ทั้งยังสนับสนุนให้ใช้เรือประมงแทนเรือรบอีกต่างหาก

15.คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน เห็นด้วย แต่ก็มีบางพื้นที่ ที่ต้องสงวนไว้เพื่อความมั่นคงของกองทัพและประเทศ

16.คืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล เห็นด้วย หากรัฐจัดงบประมาณให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริงของกองทัพ

17.เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ปลอดภัย-มั่นคง-มีอนาคต เห็นด้วย

18.ยุบ กอ.รมน. -ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้ ไม่เห็นด้วย เพราะ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานความมั่นคงที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาหาข่าวสาร ข้อมูลในเชิงรุก จากกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงทั้งในประเทศและนอกประเทศ

19.แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ จะแก้ยังไง ก็อย่าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียความเป็นไทย และต้องไม่เป็นทาสใคร ก็แล้วกัน

20.แก้ไขมาตรา 112 กูไม่เห็นด้วยกับพวกมึง คงต้องแลกกันด้วยชีวิตหละจ๊ะ

21.แก้ไขกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 116 / พ.ร.บ. คอมฯ) ช่วยไปบอกให้สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา แก้ด้วยโดยเฉพาะไอ้ประเทศที่แอบฟังข้อมูลการพูดคุยทางโทรศัพท์และการสื่อสารอื่นๆ อย่างสหรัฐ บอกให้มันแก้กฎหมายก่อน

22.ออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (SLAPP) กฎหมายที่ว่านี้ น่าจะหมายถึงการที่นายธนาธร ฟ้องหมอวรงค์ และคนอื่นที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาและพรรคก้าวไกลหรือเปล่า

23.คุ้มครองสิทธิในการชุมนุม (แก้ พ.ร.บ. ชุมนุม) เห็นด้วย

24.คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เห็นด้วย

25.ยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐ ไม่เห็นด้วย เพราะข่าวปลอมส่วนใหญ่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนใดๆ เลย หากไม่มีใครมาควบคุมอีกหน่อย สังคมไทยก็มีมหาโจรแฝงเข้ามาปล้นบ้านถึงห้องนอนและปล้นชาติได้ง่าย

26.โทษปรับ ขยับขึ้น-ลงตามฐานรายได้ ใช้หัวอะไรคิดนโยบายข้อนี้ออกมา รายได้ของแต่ละสาขาอาชีพไม่เท่ากัน แต่ที่จะเหมือนกันและเท่ากันคือการกระทำผิด โดยมีข้อกฎหมายเป็นตัวกำหนดระดับขึ้นในการทำความผิด จะใช้เงินมาเป็นตัวกำหนดโทษทัณฑ์ นี้มันพวกทาสน้ำเงินชัดๆ

27.ปฏิรูปเรือนจำ เน้นการฟื้นฟู-ลดทำผิดซ้ำ เห็นด้วย

28.ศาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นของประชาชน เห็นด้วยอย่างยิ่ง

29.ลงนาม ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ ไม่เสียหายอะไร หากประเทศไทยไม่เสียเปรียบ

30.นิรโทษกรรมคดีการเมือง ไม่เห็นด้วย เพราะคดีทางการเมืองหลายคดี เกิดขึ้นมาจากสันดานชั่วร้าย คิดร้ายต่อความมั่นคงของประเทศ

31.มีตำรวจหญิงทุกสถานี เห็นด้วย

32.ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศ เห็นด้วย

33.รณรงค์ความรู้เรื่องเพศให้สังคม เริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐ เห็นด้วย

34.ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน เอาเงินเดือน สส. กึ่งหนึ่งนั้นแหละไปจัดซื้อ เหมือนที่ สส.พรรคก้าวไกลเคยพูดไว้ในสภาว่า ผ้าอนามัยจำเป็นกว่าเรือดำน้ำ ในเมื่อมันมีความจำเป็นขนาดนี้ ท่าน สส. ผู้ทรงศักดิ์ ก็ควรจะเสียสละแสดงน้ำใจ เยียวยาแก่คุณสุภาพสตรีทุกคน โอเคไหม

35.สมรสเท่าเทียม คู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้ เอาที่ชอบใจ

36.รับรองทุกเพศสภาพ คำนำหน้าตามสมัครใจ เอาที่ชอบใจ

37.พระเลือกตั้งได้ เวรกรรมหละกู ว่าไงหละพุทธบริษัทจำกัดเอ๋ย

38.ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้า-ฆ่าสัตว์ในวันพระ เอาคุณพระไปเลือกตั้งยังได้ ต่อไปคุณพระก็ไม่ต้องให้ศีลห้าแล้วหละ เพราะภาครัฐเขาเปิดฟรีสไตล์ ในการขายเหล้า ฆ่าสัตว์ ใครคิดจะไปเปิดร้านเหล้าในวัดก็เตรียมไปติดต่อสมภารเอาไว้ก่อนเด้อ จ๊ะเด้อ เดียวอดได้ทำเลดีๆ นะจ๊ะ

39.รัฐต้องจ้างงานคนพิการ 20,000 คน เห็นด้วย

40.อาคาร-สิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคน เห็นด้วย

41.เงินคนพิการเดือนละ 3,000 บาท เห็นด้วย เอาเงินที่ไหน ใครจะจ่าย

42.ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ซื้อของเลี้ยงลูก เห็นด้วย เพราะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มจำนวนประชากร

43.เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท ลูกคนรวยก็ได้ด้วยหรือ

44.สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้ 300 วันไปเลยพี่น้อง

45.ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน เอานมของใคร

46.ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท ถามผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่าย

47.ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกิน ต้องได้ OT ทุกวันนี้แต่ละเดือนก็แทบจะทำงานกันไม่กี่วันอยู่แล้ว ยังจะมาออกกฎหมายบังคับให้ทำงานไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมง และจะเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มค่าแรงให้ทุกปีหละพี่น้อง ตอนคิดนโยบายนี้เมาอยู่หรือเปล่า ?

48.สัญญาจ้างเป็นธรรม แรงงานรัฐได้รับการคุ้มครอง เห็นด้วย

49.แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98 เอ้าแรงงานต่างชาติเตรียมเฮ นโยบายนี้ออกมาเพื่อเป็นรางวัลที่มาช่วยถือป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แก้มาตรา ๑๑๒ นะค้า

50.ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ เอ้าใครมีอาชีพทำบัตรประกันภัยเตรียมเฮ

51.เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท จะได้ปีไหน เอาเงินจากใคร หากไม่ได้ เตรียมตัวยุบพรรคได้เลย

52.เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล เห็นด้วย

53.บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง รัฐช่วยผ่อน-เช่า อย่าลืมว่าบ้านหลังแรก ของพรรคเพื่อไทย ศาลพิพากษาผู้คุมโครงการให้ติดคุก 72 ปีอยู่นะจ๊ะ

54.น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง

55.เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือน เห็นด้วย

56.ค่าทำศพถ้วนหน้า 10,000 บาท รวมศพมหาเศรษฐีด้วยหรือ

57.เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เห็นด้วย หากการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองใด และไม่มีขบวนการไอโอบั่นกระแส และห้ามใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

58.ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์ อันนี้งงๆ เมื่อยกเลิกงานเขาแล้ว จะไม่ตกงานได้ไง

59.ข้าราชการทุกสังกัด ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน โยกย้ายก้าวหน้าได้ เอาหละต่อไปนี้นายพลต้องเท่าเทียมกับพลทหารแล้ว ถูกใจจัง

60.เลือกตั้งนายกเขต ทุกเขตใน กทม. พรรคไหนส่ง เป็นคนของใคร ใครอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุน ใช้บริการไอโอหรือไม่

61.เพิ่มงบท้องถิ่น (จังหวัดละ +250 ล้านบาท/ปี | เมืองละ +100 ล้านบาท/ปี | ตำบลละ 20 ล้านบาท/ปี) เอาเงินที่ไหน เงินกองทุนหมู่บ้านมีคนติดคุกยังไม่ออกอยู่หลายคนเลย

62.ท้องถิ่นมีช่องทางหารายได้ใหม่ กู้เงิน-ออกพันธบัตร งานนี้ได้เฮหละพี่น้อง เพราะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อบจ. จะสามารถกู้เงินและออกพันธบัตรเองได้ โดยมีพรรคก้าวไกลรับรอง

63.ปรับสูตรกระจายงบให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ เดิมทีงบประมาณเขาก็จัดให้ตามความจำเป็น และรายหัวของประชาชนผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ อยู่แล้ว

64.ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมด ยกเว้น ทหาร-ศาล-เงินตรา-การต่างประเทศ ทุกวันนี้ อสม. ก็แทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้ว บางทีถึงขนาดแย่งงานกันทำก็มี

65.ถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่น (ถนน-คูคลอง-แหล่งน้ำ-ขนส่ง-สิ่งแวดล้อม-พิสูจน์ที่ดิน-โรงงาน-โรงแรม-สถานบริการ) เขาก็ทำกันอยู่แล้วนี่

66.ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
เห็นด้วย
67.ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เห็นด้วย

68.ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส เห็นด้วย

69.ประชาชนเข้าชื่อออนไลน์ เสนอโครงการ-ข้อบัญญัติ ถอดถอนท้องถิ่นได้ เห็นด้วย

70.เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ เห็นด้วย ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับทางด้านความมั่นคง

71.ระบบ AI จับโกง เห็นด้วย

72.โครงการ “คนโกงวงแตก” จูงใจให้คนที่คิดจะโกง ระแวงกันเอง ทำได้จริงหรือ นี่มันเป็นนโยบายของชาติ หรือ หนังสายลับของซีไอเอ

73.โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน” จริงดิ รอลุ้นอยู่นะ อย่างนั้นแจ้งเอาไว้ก่อนเลยแล้วกัน เรื่องผู้ก่อตั้งพรรคก้าวไกลและญาติบุกรุกพื้นที่ป่า และญาติติดสินบนเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการประมูลที่ทำเลงามใจกลางเมือง เช่นนี้จะจ่ายให้คนแฉเท่าไหร่

74.ตัวแทนจับโกงจากประชาชน ในโครงการมูลค่าสูง (Integrity Pact) ใครหละที่จะเป็นตัวแทน เป็นคนของใคร ใครอยู่เบื้องหลังของตัวแทนเหล่านั้น หรือ จะเป็นซีไอเอ หรือขบวนการเอไอ ที่ปั้นมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์

75.ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง คำว่าตัวเองนี่คือใคร ช่วยอธิบายให้ชัดเจน

76.ป.ป.ช. ยึดโยงประชาชน อันนี้หมายถึง การเสียภาษีของบริษัทห้างร้านทั่วประเทศ ต้องมีหน่วยงาน ป.ป.ช. ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบด้วยใช่ไหม

77.ทุกบริการภาครัฐ ทำได้ผ่านมือถือ แล้วคนเฒ่า คนแก่ คนที่เขาไม่มีมือถือ ก็ไม่ต้องรับบริการใช่ไหม

78.ร้องเรียนไป ต้องไม่เงียบ อัปเดตทุกขั้นตอน เห็นด้วย เช่น กรณีเข้าไปทำพฤติกรรมอำพราง กับที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่องนี้ใครรับไปทำพฤติกรรมอำพราง และถือครองที่ป่าสงวนก็ต้องไม่เงียบนะจ๊ะ

79.สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลงทะเบียน เห็นด้วย เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

80.ยกเลิกใบอนุญาต 50% ยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ยกเลิกใบอนุญาตอะไร ยกเลิกข้อกฎหมายมาตราไหน ทำไมไม่บอก หรือ แล้วแต่อารมณ์ที่จะนึกได้

81.รู้ผลใบอนุญาตใน 15 วัน เห็นด้วย

82.ยกเครื่องประเมินข้าราชการ ทำงานดี ข้าราชการได้ดี ประชาชนได้ดี อันนี้หมายรวมนักการเมืองดีเข้าไปด้วยหรือเปล่า

83.ปลดล็อกส่วนกลาง ข้าราชการทีมไทยแลนด์ ทลายกำแพงระหว่างกระทรวง-กรม รัฐบาลเก่าเขาก็บูรณาการในทุกหน่วยงานกันอยู่แล้วไม่เห็นใหม่ตรงไหน

84.งบประมาณปรับทันใจ จัดทำใหม่จากศูนย์ในทุกๆปี (zero-based budgeting) อันนี้รวมงบที่อุดหนุนพวกนักการเมืองด้วยหรือเปล่า

85.ผบ.ตร. ยึดโยงประชาชน ยังไง งง หมายถึง ประชาชนเป็นผู้ตั้งเองใช่หรือเปล่า

86.จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน เห็นด้วยอย่างยิ่ง

87.ผู้ตรวจการตำรวจ ประชาชนมีช่องร้องเรียนตำรวจ ทำได้จริงหรือ แต่จะรับใช้แบบไหน

88.คืนผมให้ตำรวจ ไม่บังคับเกรียน มันเกี่ยวอะไรกับปากท้องประชาชน และความเป็นอยู่ของประชาชน หากประชาชนจะปลอดภัยอยู่ได้อย่างสงบสุข มันขึ้นอยู่กับที่ผมตำรวจหรือ พณ. ท่าน เอ้า ไม่ว่าจะยังไง พวกตำรวจที่หวังหาอาชีพเสริม เช่น คุมบ่อน คุมซ่อง คุมบาร์ เดินตามเจ้ามือหวยเถื่อน และเจ้าพ่อ เริ่มเห็นแสงสว่างกันแล้วว่า ต่อไปนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นตำรวจ ทางสะดวกอาชีพเสริม รุ่งแน่พี่น้อง

89.เติบโต-โยกย้ายเป็นธรรม ปราศจากตั๋ว-เส้นสาย แล้วจะคอยดูว่า ระหว่างตำรวจ โรงพักหนองวอซอ กับ ตำรวจติดตาม พณ. ท่านทั้งหลาย ใครจะได้ดิบได้ดีกว่ากัน

90.ตำรวจหญิงทุกสถานี เติบโตเป็น ผบ.ตร. ได้ เอาเชียร์ ทำให้ได้นะ

91.ลดภาระพนักงานสอบสวน แบ่งงานให้ตำรวจสายอื่น เวรกรรม เอาเด็กมาออกนโยบาย มันช่างไม่รู้ประสาเลยว่า งานสอบสวนมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และเป็นวิชาชีพเฉพาะ หากใครที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ผ่านหลักสูตรนี้มา มันจะทำได้ดีเท่ากับคนที่มีความชำนาญเฉพาะทางได้หละหรือ เช่นนั้นก็เอายามมาเป็นนายกฯ ได้หละซิ

92.เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง เอ้า พี่น้องรีบผลิตลูกได้แล้ว เพราะลูกเราจะได้เรียนฟรี อาหารฟรี แต่ไม่รู้ว่ารถรับส่งฟรีด้วยหรือเปล่า

93.ทุกโรงเรียนมีงบพอ เอาเงินมาจากไหน

94.โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต ทำได้จริงอ่ะ มีอะไรให้ทุจริตนักหรือ

95.ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย เห็นด้วย พณ. ท่านช่วยจัดจ้าง

96.นักเรียนเครียด-ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา เอ้า พ่อแม่ ยกลูกให้รัฐบาลเขาไปเลี้ยงเลย เหมือนกับลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนสมัยท่านประธานเหมา ที่ให้พ่อแม่ส่งลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของรัฐบาล ด้วยข้ออ้างว่าจะช่วยเลี้ยงดู แท้จริงแล้วก็คือ ช่วยล้างสมองนั่นเอง

97.กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ถึงขนาดนี้ก็คงต้องไปจ้างนักสิทธิ์ มาเป็นครูแทนแล้วหละ พณ. ท่าน

  1. ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที เอ้า พวกติ่งสีส้มเตรียมตัวรอเสียบได้ทันท่วงที

99.ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง ได้ยินไหม พวกติ่งส้มทั้งหลาย พ่อส้มเขาออกนโยบายห้ามตั้งแถวเข้าใจไหม ไอ้ที่ออกมาตั้งแถวส่งเสียงกรี๊ดๆ อย่าทำนะเข้าใจไหม มันขัดนโยบายของคุณพ่อ

100.ไม่บังคับชุดนักเรียน ผู้ปกครองใช้งบกับอย่างอื่นได้ เอ้า บรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย ไม่ต้องใช้งบซื้อชุดนักเรียนแล้ว แต่ให้เตรียมตังเอาไว้ซื้อชุดแต่งสวย แต่งหล่อให้ลูกหญิง ลูกชาย ต้องจัดให้ครบทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม แล้วแถมด้วยถุงยางอนามัย ติดกระเป๋าทุกคนเข้าใจไหม

101.ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง การเรียนการศึกษาของมนุษย์ล้วนต้องได้รับรู้ รับฟัง สัมผัสทางทวายทั้ง 6 ให้ครบถ้วนจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งมีคุณธรรม ศีลธรรม เป็นเครื่องนำพาวิชาการไปกับชีวิต และหน้าที่การงาน หากทำตามหลักสูตรของคุณพ่อส้ม เด็กๆ ประเทศนี้ ก็คงไม่ต่างอะไรกับพวกไซบอร์กที่ทำตามการคอนโทรลของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จึงจะถือว่าใช้ได้จริง

102.ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ เอ้า หนูๆ เด็กนักเรียนคงมีเวลาออกเดตแล้ว ชุดนักเรียนก็ไม่ต้องใส่ กระเป๋า หนังสือก็ไม่ต้องถือ แค่มีเงินและถุงยางพร้อมลุยได้ในทุกที่

103.ลดวิชาบังคับ เพิ่มวิชาทางเลือก ทำไมไม่บอกตรงๆ ว่าลดวิชาภาษาไทย ไปเพิ่มวิชาภาษายุโรป ลดวิชาคิดคำนวณ ไปเพิ่มวิชาลอกเลียนแบบ และทำตามซูเปอร์คอมพิวเตอร์สั่งเคนะ

104.โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ ก็บอกมาตรงๆ ว่า ลดวชาภาษาถิ่น ไปเพิ่มวิชาภาษายุโรป ผู้สนับสนุนหลักของพรรครัฐบาล

105.วิชาประวัติศาสตร์ เน้นวิเคราะห์-แลกเปลี่ยน ก็ดีนะ หากทำให้เด็กไทยได้เข้าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยไม่แทรกแซงตีความไปในทางบิดเบี้ยว

106.ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา เห็นด้วย

107.สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบเนื้อหาหนังสือเรียน ดูท่าจะมีปัญหากับหลักสูตรการเรียนการศึกษาของชาตินี้มาก เริ่มตั้งแต่แก้ไขวิชาทหาร จนมาถึงวิชาเรียนของเยาวชน ทำไมไม่เปลี่ยนหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาไปเลยหละ ไหนๆ ก็จะเปลี่ยนแล้ว เอาหลักสูตรการเรียนของไทยโละทิ้งไปให้หมด แล้วไปยืมเอาหลักสูตรของเจ้านายซีไอเอมาสอน ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว จะมาทำอ้อมค้อมลีลาอยู่ทำไม

108.การศึกษานอกระบบ (กศน.) แบบ on-demand เขามีมาตั้งแต่มีมะโว้แล้วพ่อส้ม

109.อำนวยความสะดวกในการทำ Home School แบบไหน

  1. เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที ประมาณว่าอยู่บ้านก็สอบได้ ว่างั้นเถอะ

111.ค่าใช้จ่าย TCAS อัตราเดียว ไม่เกิน 500 บาท

112.เลิกให้ครูนอนเวร ที่ผ่านมาก็มีไฟไหม้ โจรงัดห้องพักครู ขโมยทรัพย์สินโรงเรียน ก็มาจากการที่คครูทิ้งเวรเฝ้าโรงเรียน ถ้าจะให้ดีก็ตั้งเงินเดือนจ้างยามไปเลยซิพี่น้อง

113.ลดงานเอกสาร-งานธุรการครู ประมาณว่า ทุกอย่างหาคำตอบได้จากเอไอ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ว่างั้น

114.ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก วิชาชีพครูเป็นต้นแบบของเด็กในทุกกรณี ไม่เว้นแม้แต่สิ่งที่ครูแสดงออก ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ดู และหากสิ่งที่ครูสอน แต่ครูทำไม่ได้ แล้วจะเอาอะไรมาสอนเด็ก

115.นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ. เห็นด้วย ก็ทำกันมานานแล้ว ไปอยู่ที่ไหนมา

116.งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร เอ้าครูทั้งหลาย ตอนนี้คงได้เฮฮาปาร์ตี้กันแล้ว เพราะงบกองโตไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าแล้วจ้า

117.เพิ่มค่าตอบแทนครูบรรจุใหม่ เป็น 20,000+ ต่อเดือน ใครที่มีอาชีพอะไรแล้วรายได้ไม่ดี ให้รีบลาออกเสียแล้ว ให้เข้าไปสมัครเป็นครู นอกจากได้เงินเดือนประจำแล้ว ยังมีเงินกินเปล่าให้เดือนละ 20,000 อีก รัฐบาลก้าวไกลช่างร่ำรวยเสียจัง

118.ยกระดับสถาบันผลิตครู เพิ่มทักษะ-ความเชี่ยวชาญครู พ.ศ. นี้อาชีพครูมีส้มหล่นทับจนอ้วกแตก อ้วกแตนเลยพี่น้อง

119.แก้ปัญหาหนี้สินครู กำหนดเพดานหักเงินเดือน นี่ก็ส้มหล่นใส่ครูอีกแล้ว

120.คูปองเปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สูงสุด 2,000 บาทต่อปี อันนี้งง ทำไมไปตั้งชื่อให้มันดูซับซ้อนก็บอกไปตรงๆ เลยซิว่าเป็นเงินกินเปล่า

121.เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ เรียนฟรีน่ะพอเข้าใจ แต่จบแล้วมีงานทำที่ไหน บอกให้ชัด เพราะแต่ละงานเข้าก็เริ่มที่จะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่อื่น เพราะไทยคุณพ่อส้มประกาศเพิ่มค่าแรง ๔๕๐ บาท ในร้อยวัน สูงกว่าเพื่อนบ้านไม่คุ้มทุน

122.เพิ่มงบพัฒนาคุณภาพสถาบันอาชีวศึกษา แห่งละ 10 ล้านบาทต่อปี เงินทั้งนั้นพี่น้องเอ๋ย งานนี้อาชีพการศึกษาร่ำรวย อู้ฟู่วอดวาย

123.ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขาก็ทำกันมานานแล้วนี่ส้มเช้ง

  1. ส่งเสริมสหกิจศึกษา (เรียน+ฝึกงาน) ในมหาวิทยาลัย การส่งนักศึกษาไปฝึกงานนอกสถานที่ นอกจากจะได้ความชำนาญแล้ว ยังจะได้สังคมใหม่ๆ ปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่นักศึกษาฝึกงานจะได้จากสถานที่ที่ไปฝึกงาน
    แต่นี้คุณพ่อส้มมีนโยบายให้ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย ก็เท่ากับปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ของนักศึกษา สรุปแล้ว จะสอนให้เด็กโง่ หรือ จะส่งเสริมให้เด็กฉลาดกันแน่

125.ยกระดับ กยศ. ทุกคนกู้ได้ ยกเลิกกิจกรรมจิตอาสา จ่ายคืนเมื่อจ่ายไหวเท่านั้น นั่นไง ก็ว่าแล้ว เรื่องจิตอาสาเป็นโครงการขององค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ทรงปรารภให้ปลูกฝังจิตใจกรุณาช่วยเหลือ แบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในทุกมิติ แต่นี่พ่อส้มกลับมีนโยบายยกเลิกเสียงั้น ก็บอกมาตรงๆ เลยว่า อะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน หรือ จากสถาบัน ก็ต้องยกเลิกให้หมด ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วเปิดตัวมาเสียขนาดนี้กล้าๆ หน่อย แสดงออกมาให้ชัดเจนไปเลยว่า ไม่เอาเจ้า

126.แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน ทุกวันนี้ ประชาชนเขาก็สามารถเข้าถึงสารพัดความรู้ได้จากจอสี่เหลี่ยมอยู่แล้ว ไม่ทำเขาก็หาความรู้ได้ จะทำให้มันเสียงบประมาณไปทำไม หรือ รวยมากเลยหาทางใช้เงิน

127.ทำงานเทียบวุฒิได้ ยกระดับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เขาทำกันมานานตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว เรียนไม่จบปริญญา แต่มีความชำนาญเฉพาะทาง ก็สามารถรับปริญญาตรี โท เอก กิตติมศักดิ์จนเป็นด็อกเตอร์ก็มี ไปอยู่ที่ไหนมาหนู

128.คูปองเรียนเสริมทักษะ-เปลี่ยนอาชีพ 5,000 บาท/ปี ทุกวันนี้กระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรง เขาก็ทำอยู่ เปิดอบรมสารพัดอาชีพ หากไม่มีทุนก็ประสานธนาคารออมสิน และธนาคารของรัฐ ให้กู้ดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์ ตามยอดที่ไปเปิดอาชีพที่จะทำตามที่ธนาคารประเมินให้ บางอาชีพธนาคารประเมินให้มากกว่า 5,000 เสียด้วยซ้ำ แต่ที่แน่ๆ ไม่ทำให้วินัยการเงิน การคลังของชาติเสียหาย ประชาชนจะใช้จ่ายใดๆ ก็ระมัดระวัง ของฟรี ของแถม มันจะทำให้ผู้รับบ่อยๆ เสียวินัยในการใช้จ่าย

เงินทองไม่รู้ว่าพ่อส้มจะเลี้ยงเข้าไปได้สักกี่ปี หากแจกันแบบนี้.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสธ.หิ เดือด ขยี้ 'รังสิมันต์-ก้าวไกล' เละ

นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาทวงสปิริต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

ดร.ณัฎฐ์ กางข้อบังคับพรรคก้าวไกล มัด 'พิธา-ถือหุ้นสื่อ' เซ็นส่งสมัครส.ส.เป็นโมฆะ!

ดร.ณัฎฐ์-นักกฎหมายมหาชน มองต่างมุม 'วิษณุ-นายกสมาคมทนาย' ปม “พิธา-ถือหุ้นสื่อ” ลงนามในหนังสือส่งสมัคร ส.ส.เป็นโมฆะหรือไม่ พร้อมกางข้อบังคับพรรคก้าวไกลมัดซ้ำ ฟันเปรี้ยงล้มกระดาน!