'อ.ไชยันต์' ยกประวัติศาสตร์ยุค ร.7 ผู้แทนราษฏรให้เกียรติพระมหากษัตริย์ อบรม 'เพนกวิน'

'อ.ไชยันต์'ยกประวัติศาสตร์ ผู้แทนราษฏรให้เกียรติพระมหากษัตริย์ เริ่มจากพระยามโนฯขอพระราชทานอภัยโทษ ร.7 อบรม 'เพนกวิน'ข้องใจผู้แทนราษฏรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ

5ก.ค.2566- ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า

ต่อการที่ผู้แทนราษฏรได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ เมื่อวานวันที่ 3 ก ค 2566
พริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือ เพนกวิน ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“ไม่เคยมีธรรมเนียมว่าผู้แทนปวงชนจะต้อง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในรัฐพิธี เปิดสมัยประชุมสภามาก่อน ทั้งยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะเป็นการ “ประจบเจ้า” ออกหน้าออกตาจนเกินงาม ไม่มีความสง่าสม กับความเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจอธิปไตย ฝ่ายนิติบัญญัติที่ประชาชนเลือกมา” –
(พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เฟสบุ๊ค, 3 ก.ค. 66 | The Structure | LINE TODAY, ดูลิงก์แนบในคอมเมนท์)
———-
หนึ่งในคำตอบที่ผู้แทนราษฏรให้เกียรติพระมหากษัตริย์ น่าจะเริ่มจาก
การยื่นหนังสือขอพระราชทานอภัยโดย “พระยามโนฯ” (พระยามโนปกรณ์นิติธาดา) สืบเนื่องจากประกาศการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎร
โดยหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษมีเนื้อหาดังนี้
“วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2475
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
เนื่องแต่คณะราษฎรได้มีประกาศแสดงถึงการกระทำของกษัตริย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. นี้ ต่อมาคณะราษฎรได้ยึดอำนาจปกครอง และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระธรรมนูญปกครองแผ่นดินแก่ราษฎรแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. นี้ ข้าพระพุทธเจ้า พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยาปรีชาชลยุทธ พระยาศรีวิสารวาจา พระยาพหลพลหยุหเสนา หลวงประดิษฐ์มนูธรรม กรรมการราษฎร ได้ไปเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ วังสุโขทัย ทรงรับสั่งถึงความจริงที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยดีต่อราษฎร และทรงพระราชดำริจะให้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินแก่ราษฎรอยู่แล้ว และสิ่งอื่นๆ ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะกระทำก็ล่าช้าไป หาทันกาลสมัยไม่ ส่วนการที่ข้าราชการในรัฐบาลของพระองค์ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต ก็ทรงสอดส่องอยู่เหมือนกัน หาได้สมรู้ร่วมคิดด้วยไม่
เมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปรารถนาดีต่อราษฎรเช่นนี้
สิ่งใดที่ได้เป็นการหมิ่นประมาทในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้าคณะราษฎร ขอพระราชทานกราบทูล ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พระยามโนปกรณ์นิติธาดา”
(จาก วันนี้ในอดีต,
2 กรกฎาคม 2475 พระยามโนฯ ยื่นหนังสือขอพระราชทานอภัย สืบเนื่องจากประกาศคณะราษฎร, กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม,
เผยแพร่วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566)
………………..
ต่อจากนั้น วันที่ 4 กรกฎาคม 2475
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขา พระราชทานอภัยโทษแก่คณะราษฎรกรณีประกาศ 24 มิถุนายน 2475
โดยมีเนื้อหาดังนี้
“วังสุโขทัย
ถึง พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และผู้แทนคณะราษฎร
ข้าพเจ้าได้รับหนังสือขอขมาในการที่คณะราษฎรได้ออกประกาศปรักปรำ แสดงถึงการกระทำของข้าพเจ้าเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. นี้ ในขณะที่คณะราษฎรได้เข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน
ซึ่งบัดนี้คณะราษฎรได้ทราบความจริงแล้วว่า ข้าพเจ้าตั้งใจดีต่อราษฎร และได้คิดที่จะให้พระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินแก่ราษฎรอยู่แล้ว หากแต่ล่าช้าไปไม่ทันกาล และไม่ได้เป็นใจกับพวกทุจจริต
ข้าพเจ้าขอขอบใจคณะราษฎรซึ่งมีความหวังดีต่อข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าหวังว่าในโอกาสหน้าเมื่อถึงเวลาสมควร คณะราษฎรคงจะได้ออกคำแถลงการณ์ปลดเปลื้องมลทินให้ราษฎรได้ทราบความจริงดุจดังเมื่อประกาศหาความผิดไว้นั้น”
(จาก วันนี้ในอดีต,
4 กรกฎาคม 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานอภัยคณะราษฎร กรณีประกาศ 24 มิถุนายน, กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566)
///////
และอาจมีคำตอบอื่นๆอีกมากตามมาก
จากกรณีการยื่นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษวันที่ 2 ก ค 2475 และพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษวันที่ 4 ก ค 2475 อาจทำให้เรานึกถึง พระราชกระแสที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 พระราชทานแก่นักข่าวต่างประเทศในวันที่ 1 พ ย 2563 ที่ว่า บ้านเมืองเราเป็นดินแดนที่ประนีประนอม
(“Thailand is the land of compromise.”)

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อ.ไชยันต์' ร่ายยาวประสบการณ์เด็กอัสสัมฯ กับการแปรอักษร ฟุตบอลประเพณีจตุรมิตร

ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำบทความในอดีต เรื่อง แปรอักษรกับเด็กอัสสัมฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาดังนี้

'อ.ไชยันต์' ยก 3 เหตุผลและความจำเป็นที่ 'ก้าวไกล' ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก กรณี พรรคก้าวไกล มีมติให้นายปดิพัทธ์ สันติภาดา

'อ.ไชยันต์' ยกประวัติศาสตร์ ขอพระราชทานอภัยโทษ เตือนครม.พิจารณาให้ดีถี่ถ้วนและรอบคอบ

'อ.ไชยันต์' ยกประวัติศาสตร์ การขอพระราชทานอภัยโทษ ยุคจอมพลป. เตือนครม.พิจารณาให้ดีถี่ถ้วนและรอบคอบ ระหว่าง ความยุติธรรม-ความสงบของบ้านเมือง-แบบอย่างที่ควรเป็นสำหรับอนาคต

อาจารย์จุฬาฯ สอนรองประธานสภาบอกกฎหมายมีปัญหาก็แก้ไขไม่ใช่ฝ่าฝืน

อาจารย์ไชยันต์ชี้เรื่องรองประธานสภาโฆษณาเบียร์ หากเห็นว่ากฎหมายมีปัญหาก็แก้ไขไม่ใช่ฝ่าฝืนและบอกบอกกฎหมายไม่ดี ยกตัวอย่างคราวฉีกบัตรเลือกตั้งก็ยอมรับถูกกระบวนการยุติธรรมตัดสิน

'นักวิชาการ' จวกผู้อยู่เบื้องหลังหนุนเยาวชนออกมาประท้วง ไม่ต่างจากพวกค้ายาเสพติดที่ใช้เด็กวิ่งยา

'ดร.ไชยันต์'จวกผู้ที่ให้การสนับสนุน-อยู่เบื้องหลังเยาวชนที่ออกมาประท้วง ไม่ต่างจากพวกค้ายาเสพติดที่ทำให้เด็กติดยา แล้วใช้เด็กวิ่งขายยา เด็กจะทำทุกอย่างเพื่อได้รับคำชมและค่าขนมจาก 'ศาสดาทางการเมือง'