ซวยยกแผง! วัชระยื่นสอบ 'สมศักดิ์-อายุตม์' ลดโทษคดีโกงชาติ

'วัชระ' ยื่น 'ป.ป.ช.' สอบ 'สมศักดิ์-อายุตม์' ลดโทษให้นักโทษคดีโกงชาติ ส่อผิดจริยธรรมค้านสายตาประชาชน ย้อนแย้งนโยบายปราบโกงของรัฐบาล

15 ธ.ค.2564 - นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นหนังสือผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวน ถึง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เสนอลดโทษชั้นเยี่ยมให้นักโทษคดีทุจริตจำนำข้าวว่าผิดกฎหมายอื่นใดหรือผิดจริยธรรมหรือไม่ โดยทั้ง 2 คนใช้กลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ดำเนินการบริหารโทษ (ลดโทษ) กับบุคคลที่ได้รับการลงโทษตามคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวคือ นายภูมิ สาระผล จากโทษจำคุก 36 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 8 ปี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กำหนดโทษจำคุก 48 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 10 ปี นายมนัส สร้อยพลอย กำหนดโทษจำคุก 40 ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 8 ปี และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) กำหนดโทษ 48 ปี ล่าสุด เหลือวันต้องโทษ 6 ปี 3 เดือน ตามที่เป็นข่าวดังและกำลังถูกกระแสสังคมต่อต้านอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

"การกระทำของนายสมศักดิ์ และนายอายุตม์ ส่อว่าผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหรือกฎหมายอื่นใด และหรือจริยธรรมของข้าราชการหรือไม่ เนื่องจากเป็นที่สงสัยค้างคาหัวใจของประชาชนผู้รักความยุติธรรมทั้งประเทศ กระทบกระเทือนต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทั้งประเทศ จึงขอให้สำนักงานป.ป.ช. เร่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อพิจารณาสอบสวนว่าเป็นการกระทำที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนผิดกฎหมายอื่นใดหรือไม่ และส่อว่าผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีข้อต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่" นายวัชระ กล่าว

นายวัชระกล่าวต่อว่า อาจผิด ข้อ 6 ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อ 7 ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ข้อ 12 ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อ 13 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ ข้อ 17 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง ข้อ 21 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม

นายวัชระ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาในสมัยที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น รมว.ยุติธรรม เคยมีนโยบายว่าไม่ลดโทษให้กับคดีทุจริต แต่ในยุคนี้เพราะเหตุใดกระทรวงยุติธรรมจึงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในทางที่เป็นคุณต่อนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งๆ ที่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันอย่างสิ้นเชิง ตนเป็นอดีต ส.ส. 2 สมัยได้รู้จักนักการเมืองที่ถูกจำคุกทุกคน แต่เรื่องหลักการแห่งความยุติธรรมจะนำเรื่องส่วนตัวมาละเว้นไม่ได้ ถ้าบรรดานักการเมืองที่ถูกจำคุกได้ลดโทษชั้นเยี่ยมแล้ว ลูกหลานคนจนที่ถูกจำคุกนับแสนคนก็ควรได้ลดโทษชั้นเยี่ยมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ได้ว่ารัฐมนตรีทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม แต่ประชาชนสงสัยในเรื่องนี้ทั่วทั้งสิบทิศ จึงต้องมายื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับสังคม ถ้ากรมราชทัณฑ์อ้างว่าศาลมีหน้าที่ลงโทษจำคุก ส่วนกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่บริการโทษ (ลดโทษ) ถือเป็นเป็นคำพูดที่ไม่มีเหตุผล กรมราชทัณฑ์จะมีอำนาจเหนือคำพิพากษาของศาลได้อย่างไร ทั้งนี้ ขอให้ป.ป.ช. เชิญนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาให้ข้อมูลว่ามีการแก้ไขกฎระเบียบลดโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชันเกิดขึ้นในสมัยใด มีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง และให้กันข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สมศักดิ์-สุริยะ' กลับคอกเก่า! ด่าบ้านที่จากมายศถาบรรดาศักดิ์เยอะแก้เศรษฐกิจไม่เป็น

'สมศักดิ์' ควงเมียพร้อม 'สุริยะ' สวมเสื้อเพื่อไทยเป็นทางการ รมต.เรียงหินลั่นไม่เปลี่ยนขั้วการเมืองแล้ว ฟากสุริยะหม้อข้าวเก่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ไม่มีใครเชียร์ให้อยู่ที่เดิมเลย

'แม้ว' ปัดดีล 'พปชร.' ตั้งรัฐบาล หยาม 'ป้อม' สังขารไม่ไหวแล้ว เป็นได้แค่นายกขึ้นลงจากเวที

'ทักษิณ' ปัดดีล 'พปชร.' ตั้งรัฐบาลฝ่าด่าน 250 หยาม 'ป้อม' สังขารไม่ไหวแล้ว เป็นได้แค่ นายกขึ้น-นายกลงจากเวที ลูกน้องค้ำเอาไว้เกาะทำมาหากิน และยากที่จะนั่งคุยกันตั้งรัฐบาล ปิดทางเข้าช่อง 'พจมานคอนเนกชั่น' เพราะแค่รู้จักแต่ไม่สนิท'ประวิตร- พัชรวาท'

'ชูวิทย์' โวย 'ภูมิใจไทย' ใช้กฎหมายปิดปาก ปลุกต่อต้าน 'กัญชาเสรี-รถไฟฟ้าสายสีส้ม'

'ชูวิทย์' โวย'ภูมิใจไทย' ยุให้ผู้สมัครส.ส.ฟ้อง เป็นการกลั่นแกล้ง ใช้กฎหมายปิดปากให้เกรงกลัว ยันรณรงค์ต่อต้าน 'กัญชาเสรี' เป็นสิทธิที่รับรองในรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว

ดินฟ้าอากาศเปลี่ยน! สมศักดิ์ให้เหตุผลย้ายพรรคใหม่

'สมศักดิ์' โพล่งกลางงานบอกแล้วย้ายพรรคใหม่ เตรียมแถลงเปิดใจ 17 มี.ค.นี้ บอก ดิน-ฟ้า-อากาศก็ต้องปรับให้เข้ากับสภาอากาศ พร้อมโวผลงานนั่ง รมต.ยุติธรรม

'วัชระ' ร้อง 'อธิรัฐ' เร่งทบทวนยกเลิกรถเมล์ร้อน-จัดรถไฟเข้าหัวลำโพง หากยังเฉยเจอฟ้องศาล

'วัชระ' บุกก.คมนาคม ร้อง 'อธิรัฐ' เร่งทบทวนยกเลิกรถเมล์ร้อน-จัดรถไฟเข้าหัวลำโพง เหมือนเดิม ชี้ปชช.เดือนร้อน ขีดเส้น15 วันหากยังเฉยเจอฟ้องศาล

'ธนกร' ไม่ก้าวล่วงเส้นทาง 'สุริยะ-สมศักดิ์' แต่ขออยู่กับลุงตู่เพราะเป็นผู้ให้โอกาส

'ธนกร' เผย ครม.ตั้งให้นั่งรักษาการ รมว.อุตสาหกรรมไม่มีนัยอะไร ไม่ขอก้าวล่วงเส้นทางการเมือง 'สมศักดิ์-สุริยะ' ยันยังเคารพมีความผูกพันไม่เสื่อมคลาย