จับตา นายกฯ นัดประชุม ก.ตร. ถกวาระ ผบ.ตร.ขออนุมัติ

25 พ.ย.2566 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 13/2566 ในวันอังคารที่ 28 พ.ย. เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีวาระประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 11/256, วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

เรื่องที่ 2 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.อุทธรณ์ ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

เรื่องที่ 3 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน

เรื่องที่ 4 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา (เรื่องที่ 1) การเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ (เรื่องที่ 2) การแต่งตั้ง อ.ก.ตร.คณะต่างๆ (เรื่องที่ 3) ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือ พ.ศ.

(เรื่องที่ 4) การพิจารณาทบทวนงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามกลุ่มสายงานในสังกัด สตม.(เรื่องที่ 5) การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.66) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป

เรื่องที่ 6 ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ กตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง นว. และผู้ช่วย นว.และ รอง ผบก.ประจำ ตท.

เรื่องที่ 7 ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณี การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 โดยให้ ผบ.ตร. มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในส่วนราชการอื่นได้

เรื่องที่ 8 ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น หรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ ผบ.ตร. มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบก. ลงมาได้ตามควรแก่กรณี

เรื่องที่ 9 การจัดทำทำเนียบผู้มีทักษะหรือถนัดเฉพาะด้านสำหรับข้าราชการตำรวจ (เรื่องที่ 10) ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ...วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับมาตรา 86 ระบุไว้ว่าในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อำนาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด หรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา77 (7) ลงมา พ้นจากพื้นที่หรือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กำหนด ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77(7) ลงมาได้ตามควรแก่กรณี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภาค 1 สกัดเครือข่ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วยพล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

'ธนกร' ขอบคุณ 'มท.1' สั่งล้างบางมาเฟียต่างชาติในภูเก็ต

'ธนกร' ขอบคุณ 'อนุทิน' สั่งกวาดล้างมาเฟียต่างชาติในภูเก็ต ฝาก มท.-ตร. เร่งสแกนพื้นที่ ตัดวงจรฟอกเงิน มั่นใจช่วยผู้ประกอบการไทยทำธุรกิจดีขึ้น หนุนท่องเที่ยวภาคใต้โตตามเป้า

จบปมที่ดินทับซ้อน ใช้แผนที่ทหาร 1 ต่อ 4,000  เกาะติดฝุ่นพิษ รายงานทุก 4 ชม.

นายกฯ สั่งเร่งสางปมที่ดินทับซ้อน ใช้แผนที่ทหาร 1:4,000 พร้อมอนุมัติงบกลางประมูลสิทธิจัดงานหลากหลายทางเพศ พร้อมเผย ครม.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ ก่อนส่งกฤษฎีกาตรวจ รับลูกทส. แก้ฝุ่นPM 2.5 ปรับKPI หวังผลสูงขึ้น รายงานผลทุก 4 ชม.

'เศรษฐา' บอกไม่แปลกป้ายฮักทิกษิณโผล่ ยังไม่ได้ขอเป็นที่ปรึกษา โฟกัสเพียงรักษาตัวอยู่กับครอบครัว

“เศรษฐา” ระบุ ไม่แปลกป้ายฮักทักษิณโผล่ระหว่างลงพื้นที่ เหตุเป็นนายกฯได้รับความนิยมสูงสุด เผย “แม้ว” ยังไม่ได้ขอเป็นที่ปรึกษา ขอรักษาตัว-อยู่กับครอบครัวก่อน ย้ำ โอเพ่นอดีตนายกฯให้คำแนะนำ

นายกฯ ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ลั่นต้องไม่ให้ปชช.เดือดร้อน

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า