'ณฐพร' ยื่นร้อง ปอท. ดำเนินคดี 'สส.รังสิมันต์' ผิดข้อหา ม.112-พรบ.คอมพิวเตอร์

26 ธ.ค.2566 - ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการปอท. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 กรณีนำเรื่องงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนายรังสิมันต์ อภิปรายพาดพิงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2564 มาสร้างวาทกรรมที่บิดเบือนไม่เป็นจริงเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ โจมตี ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง และมีการกระทำเป็นขบวนการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด

นายณฐพร กล่าวว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ บทบัญญัติดังกล่าว ใช้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 3 และบัญญัติในทำนองเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ อีกทั้งยังกำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จนถึงฉบับปัจจุบันในมาตรา 50 ว่า บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่นายรังสิมันต์ ทั้งในฐานะปวงชนชาวไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลับมีเจตนาฝ่าฝืน จงใจ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทกฎหมายสูงสุดของประเทศ กระทำการอันล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ ปราศจากข้อเท็จจริง กล่าวหา โจมตี สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เกิดความเสียหาย

“เพื่อมิให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่าง ผมจึงใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 ร้องทุกข์ กล่าวโทษ นายรังสิมันต์ ต่อ ผบก.ปอท เพื่อให้มีการสอบสวน ดำเนินคดีที่จะเป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันว่า ผมไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับนายรังสิมันต์มาก่อน” นายณฐพร กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตบิ๊กข่าวกรอง ขอคนไทยร่วมกันส่งเสียงคัดค้าน ‘นิรโทษคดี112’

นักการเมือง นักโกงเมือง กำลังจับมือกัน เกี๊ยะเซียะกันทางการเมือง ออกกฏหมายนิรโทษกรรม พวกหนึ่งคดีโกงบ้านกินเมืองให้ไม่ผิด ยกโทษให้พวกคิดล้มล้างสถาบัน

ศปปส. ค้านปล่อยผีนิรโทษคดี 112 จี้ 'วันนอร์' ตั้งกก.สอบเอาผิด สส.ก้าวไกล

นายอานนท์ กลิ่นแก้ว ประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) พร้อมคณะ ยื่นหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์

'ธนกร' ขวาง 'ปิยบุตร' ปลุกแก้ปลายเหตุ นิรโทษเหมาเข่งคดี 112

'ธนกร' ค้าน 'ปิยบุตร' ชี้แค่ปลายเหตุนิรโทษคนผิด ม.112 ไม่เห็นด้วยยกโทษคนหมิ่นสถาบัน เหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากไป จี้แก้ให้ตรงจุด จัดการตัวการบิดเบือนใส่ข้อมูลเท็จ-เบื้องหลังเยาวชนดีกว่า

'ทะลุฟ้า' เดินสายฯ อ้าง 'บุ้ง-สำนึกความเป็นมนุษย์' ปล่อยผี 112

'ทะลุฟ้า' บุกสภาฯ เรียกร้องนิรโทษกรรมรวมความผิด ม.112-ชะลอคดีความ -ปล่อยนักโทษการเมืองที่อยู่ในเรือนจำ ด้านชูศักดิ์ย้ำยังไม่ได้มีมติปฏิเสธ หรือไม่รับข้อเสนอ แต่อยู่ระหว่างการหารือ