บ่ายสองโมง! ศาลปกครองสูงสุดชี้ชะตาการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทย

31 ม.ค.2567 - ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1785/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 962/2558 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 309 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน อนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินการขุดเจาะ สำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ท้องทะเลอ่าวไทย โดยไม่ผ่านความเห็นชอบหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม 309 คน เห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชน กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม 309 คน ได้รับความเสียหาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโครงการต่าง ๆ โดยมีการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) แล้ว และโดยที่มาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบ หรือกรณีที่ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ ประกอบกับตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 มิได้กำหนดให้การขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นประเภทหนึ่งของโครงการหรือกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 อนุญาตให้ดำเนินการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามฟ้อง จึงเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กรณีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุตุฯเตือน ทั่วไทยอากาศยังร้อนถึงร้อนจัด ขอให้ปชช.ดูแลรักษาสุขภาพ

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนิติบุคคล 'แอชตัน อโศก' ชี้ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของนิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก ไว้พิจารณา

'สามารถ' ผิดหวัง นายก ไม่ผลักดันสะพานเชื่อมเกาะสมุย

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ – Dr.Samart Ratchapolsitte” ระบุว่า “เศรษฐา” ลุย “สมุย” ไร้วี่แวว “สะพานเชื่อมเกาะ”

ศาลปกครองสูงสุด กลับคำพิพากษาให้ชาวบางสะพานชนะคดีนายทุนฮุบป่าพรุแม่รำพึง

ที่ศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำ