พุธ, 10 สิงหาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 33.1°C/24.1°C

ข่าวพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพบริหารการศึกษา

9 ส.ค.2565 – เวลา 14.52 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาส รองศาสตราจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4 ส.ค.2565 – เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2022)

เชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพร 'สมเด็จพระพันปีหลวง'

4 ส.ค.2565 – เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เผยแพร่ข้อความว่า  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โปรดเกล้าฯ ให้รับโอน 'นายทหารสัญญาบัตร' เป็น 'ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

1 ส.ค. 2565 – เวลา 19.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้       นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯ

1 ส.ค.2565 – เวลา 18.49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางแชสตี เริดส์มูน