จันทร์, 2 ตุลาคม 2566

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 33°C/26.4°C

ข่าวพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบราษฎรประสบไฟไหม้เขตธนบุรี

22 ธ.ค.2564 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 35 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง เขตธนบุรี

ในหลวงพระราชทานสิ่งของเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่ จนท.กองกำลังชายแดน

20 ธ.ค. 2564 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1304  อำเภออรัญประเทศ เสร็จแล้ว

'กรมพระศรีสวางควัฒน' พระราชทานพระวโรกาส ให้ทูตจีนประจำประเทศไทยเฝ้าฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องพิธี ตำหนักพิมานมาศ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชวัช อรรถยุกติ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.นครพนม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัญลักษณ์'สิริศิลปิน'แด่กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

10 ธ.ค.2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน”แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน 'เหรียญรัตนาภรณ์' จำนวน 112 คน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๕ จำนวน ๑๑๒ คน ดังนี้

1...686970...77