อินโดนีเซียห้ามมีเซ็กซ์ก่อนแต่ง

รัฐสภาอินโดนีเซียลงมติผ่านร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี รวมถึงห้ามคู่รักอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน ถึงแม้มีความกังวลว่ากฎหมายนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหวาดกลัวที่จะเดินทางมาพักผ่อนริมชายหาดที่มีชื่อเสียงของประเทศ และเป็นอันตรายต่อการลงทุน

          สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียทุกพรรคลงมติเห็นชอบผ่านร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีมาตราที่ระบุห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี รวมถึงห้ามการอยู่ร่วมกันของคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน โดยเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติในประเทศ

          อย่างไรก็ตาม ร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในอีก 3 ปี เพื่อให้มีเวลาร่างกฎระเบียบต่างๆ

          ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีกฎหมายห้ามการล่วงประเวณี แต่ไม่ได้ห้ามการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส

          เมาลานา ยูสราน รองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอินโดนีเซียให้ความเห็นว่า ร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้จะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มฟื้นตัวหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา

          ระบุว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะปิดตาในเรื่องนี้ ทั้งที่คณะกรรมการได้ยื่นแสดงความกังวลต่อกระทรวงการท่องเที่ยวถึงอันตรายของร่างกฎหมายฉบับนี้

          ซุง คิม เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินโดนีเซีย กล่าวในการประชุมสุดยอดการลงทุนว่า ข่าวเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้อาจส่งผลทำให้การลงทุนจากต่างประเทศ, การท่องเที่ยวและการเดินทางมาอินโดนีเซียลดน้อยลง

          ร่างกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส และห้ามการอยู่ร่วมกันของคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน เป็นส่วนหนึ่งในการยกเครื่องประมวลกฎหมายอาญาของอินโดนีเซีย ซึ่งนักวิจารณ์เห็นว่าเป็นการบ่อนทำลายเสรีภาพของพลเมืองในประเทศที่มีการปกครองประชาธิปไตยใหญ่อันดับ 3 ของโลก ในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้ รวมถึงห้ามการใช้ไสยศาสตร์, ห้ามดูหมิ่นประธานาธิบดีหรือสถาบันของรัฐ, ห้ามเผยแพร่ความคิดเห็นที่ต่อต้านอุดมการณ์ของรัฐ และห้ามจัดชุมนุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าต่อเจ้าหน้าที่

          บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อินโดนีเซียหลายฉบับประณามร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้ หนังสือพิมพ์โกรานเต็มโประบุว่า เป็นกฎหมายที่มีโทน “เผด็จการ” ส่วนจาการ์ตาโพสต์บอกว่ามีความกังวลอย่างยิ่งกับร่างกฎหมายนี้

          ฝ่ายคัดค้านร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้เขียนในบทความหลายชิ้นระบุว่า เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และเป็นการเสื่อมถอยหลังครั้งใหญ่ของเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาหลังการล่มสลายของเผด็จการซูฮาร์โตในปี 2541

          จิตรา เรเฟรานดุม ทนายความของสถาบันลีเกิลเอดของอินโดนีเซียระบุว่า ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ไม่ใช่ความเสื่อมถอย แต่เป็นความตายของประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย.

เพิ่มเพื่อน