ป.ป.ช.เปิดบัญชีอดีต 8 ส.ส.อู้ฟู่กันถ้วนหน้า

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 8 ส.ส. เข้า-พ้นตำแหน่งก่อนยุบสภา 'จักรพันธ์' มี 148 ล้านบาท 'วันชัย' 63 ล้านบาท 'กษิดิ์เดช' 53.5 ล้าน

05 เม.ย.2566 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.กรณีเข้ารับตำแหน่ง 1 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง 7 ราย ดังนี้ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง เข้ารับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 20 พ.ย. 2561 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,880,291 บาท ได้แก่ เงินฝาก 600,178 บาท เงินลงทุน 1,123,438 บาท ที่ดิน 10 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 ล้านบาท ยานพาหนะ 745,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 63,925 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาท) 1,347,750 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 9,795,940 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 872,375 บาท รายจ่ายรวม 687,936 บาท

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม.เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ้นตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565 แจ้งสถานะว่าโสด โดยมีการหย่าเมื่อ 17 ก.ค. 2563 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 53,553,069 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,514,309 บาท ที่ดิน 8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 ล้านบาท ยานพาหนะ 23.8 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 12,160,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 916,773 บาท มีรายได้รวม 2.2 ล้านบาท โดยจำนวนนี้ได้มาจากการขาย ประกอบของเล่น 8 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,524,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 78,760 บาท

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม.เขต 30 พปชร.พ้นจากตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 49,799,694 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,040,316 บาท เงินลงทุน 2,805,732 บาท ที่ดิน 1,765,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.9 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 5,303,646 บาท มีหนี้สิน 2,667,149 บาท มีรายได้รวม 2,080,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,380,000 บาท ส่วนนางกรวิก พรนิมิตร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 98,372,699 บาท ได้แก่ เงินฝาก 16,430,874 บาท เงินลงทุน 1,666,600 บาท ที่ดิน 29,933,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 45,330,620 บาท ยานพาหนะ 1 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 2,756,604 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,155,000 บาท มีหนี้สิน 2,374,700 บาท มีรายได้รวม 1.6 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,488,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 74,115 บาท รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 148,246,509 บาท และ 26,402.47 USD มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,041,850 บาท

นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 พปชร. พ้นจากตำแหน่ง 31 มกราคม 2566 แจ้งมีทรัพย์สินแค่ 1 รายการ เป็นเงินฝาก 724 บาท มีหนี้สิน 1,112,446 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท มีรายจ่ายรวม 3 แสนบาท ส่วนนางวิภรณ์รัตน์ อินสุวรรณ์ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 13,049,003 บาท เป็นเงินฝาก 364,003 บาท ที่ดิน 9.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 685,000 บาท มีหนี้สิน 1,720,000 บาท มีรายได้รวม 4 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1.5 แสนบาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,049,727 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,856,655 บาท

นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส.นนทบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย พ้นจากตำแหน่ง 28 ธันวาคม 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 59,442,090 บาท ได้แก่ เงินฝาก 541,940 บาท ที่ดิน 44,086,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 8,813,750 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท มีรายจ่ายรวม 612,000 บาท ส่วน น.ส.นงนุช สว่างอารมย์ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 4,540,684 บาท ได้แก่ เงินฝาก 15,684 บาท ที่ดิน 2,525,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท ไม่มีรายได้ และรายจ่าย รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 63,982,774 บาท ไม่มีหนี้สิน

นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พ้นจากตำแหน่ง 20 มกราคม 2566 แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 19 ต.ค. 2560 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 58,699,036 บาท ได้แก่ เงินฝาก 13,499,996 บาท เงินลงทุน 23,149,647 บาท มีที่ดิน 3,940,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12,059,392 บาท ยานพาหนะ 3 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 3,050,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 100 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท มีรายจ่าย 5.4 แสนบาท

นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พ้นจากตำแหน่ง 2 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 2 แสนบาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สิน 10 ล้านบาท เป็นเงินสด 3 ล้านบาท เงินฝาก 3 ล้านบาท ที่เหลือเป็นที่ดิน 4 แปลง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง ยานพาหนะ 4 คัน ทองรูปพรรณ 7 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต 9 พรรคภูมิใจไทย พ้นจากตำแหน่ง 20 มกราคม 2566
แจ้งมีทรัพย์สิน 10,776,025 บาท ได้แก่ เงินสด 1.2 ล้านบาท เงินฝาก 108,795 บาท ที่ดิน 4,213,360 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.9 ล้านบาท ยานพาหนะ 705,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 148,870 บาท มีรายได้รวม 1,434,720 บาท มีรายจ่ายรวม 219,287 บาท ส่วนนางวิชดา ชนาพรกิตติโชค คู่สมรส มีทรัพย์สิน 13,023,335 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 28,635 บาท ที่ดิน 3.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,420,000 บาท ยานพาหนะ 9 หมื่นบาท สิทธิและสัมปทาน 1 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 1,584,700 บาท มีรายได้รวม 1.8 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 188,984 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 23,799,360 บาท ไม่มีหนี้สิน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นิพิฏฐ์' ย้ำคดี 'อิทธิพล' ขาดอายุความ กม.ใหม่ไม่มีผลย้อนหลัง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วันนี้ 11 กันยายน 2566 แล้ว คดีของนายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม จะผิด-ถูกอย่างไร

พี่ศรีจัดแล้ว! ร้อง ป.ป.ช.ฟัน 'บิ๊กกรมราชทัณฑ์' ผิด ม.157 เอื้อประโยชน์ 'นช.ทักษิณ'

'ศรีสุวรรณ' ยื่น ป.ป.ช.สอบ 'บิ๊กกรมราชทัณฑ์' เอื้อประโยชน์ 'ทักษิณ' ไม่ต้องนอนคุก เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญและมาตรา 157

ป.ป.ช.ชี้มูล 'พรชัย' อดีตนายก อบจ.อุบลราชธานีรวยผิดปกติเฉียดร้อยล้าน

ป.ป.ช.ชี้มูล 'พรชัย โควสุรัตน์' อดีตนายก อบจ.อุบลราชธานี ร่ำรวยผิดปกติกว่า 93.4 ล้านบาท มีที่ดินชื่อตัวเอง-ลูกสาวใน 2 บริษัท

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน '2 สส.ภท.' คดีเสียบบัตรแทนกัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี สส.พ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

'สส.-สว.-อดีต สนช.' ถือครองที่ดินหนาว! ป.ป.ช.จ่อฟันจริยธรรมแน่ในปีนี้

ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหานักการเมืองผิดจริยธรรม ปมถือครองที่ดิน 10 ราย มีทั้ง สส.-สว.-อดีต สนช. แต่ขออุบรายชื่อ คาดได้เห็นชี้มูลบางรายในสิ้นปีนี้

'นิวัติไชย' ลั่นไม่ได้กลั่นแกล้ง 'ศักดิ์สยาม' คดีเขากระโดงแต่จังหวะเหมาะมีคนร้องเพิ่มเติม

'นิวัติไชย' แจงไม่ได้หยิบคดีเขากระโดง 'ศักดิ์สยาม' ขึ้นมาพิจารณาช่วงตั้งรัฐบาล ระบุตรวจสอบอยู่แล้ว และมียื่นร้องเพิ่มเข้ามา พร้อมสอบละเอียดยิบ ทั้งปมออกเอกสารสิทธิ์-นอมินีถือครองแทน-นิ่งเฉยไม่เพิกถอน