นวัตกรรมที่อยู่อาศัยรักษ์โลก “เสนา”เดินหน้าการพัฒนาบ้านพลังงานเป็นศูนย์

ปัจจุบัน ที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์รักษ์โลกกำลังได้รับความนิยมจากต่างประเทศทำให้ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ตระหนักถึงการตอบสนองที่จะทำให้การพัฒนาบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย คือ สามารถรองรับกิจกรรมการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น มีความทันสมัยไม่ตกเทรนด์ สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ ดูแลมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ฯลฯ จากปัจจัยเหล่านี้จึงนำมาสู่ “บ้านพลังงานเป็นศูนย์” และ “คอนโด Low-Carbon” เพื่อรองรับภาวะโลกร้อน จนทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวจากทั่วโลกในการร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมาย Net Zero และยังรองรับมาตรการต่างๆ ที่จะออกมาใช้บังคับ โดยเฉพาะในไทยที่จะเตรียมออก พ.ร.บ. Climate Change

ทั้งนี้ ดร.ยุ้ย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท SENA เล่าว่า SENA มีจุดเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นพัฒนาหมู่บ้านแถมไอเทมโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านทุกหลังและคอนโดมิเนียมทุกโครงการ ซึ่งได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดีในการลดค่าใช้จ่าย จึงทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาด้วยการนำหลักคิดจาก บริษัท ฮันคิว ฮันชิน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอากาศ รวมถึงรายจ่ายประจำเดือนของลูกบ้าน โดยมุ่งที่จะทำให้การใช้จ่ายด้านพลังงานใกล้เคียงศูนย์บาทมากที่สุด ด้วยการลดใช้ไฟฟ้าจากรัฐแต่ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติ

โดยได้ร่วมมือกับ ศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและวิจัยการสร้างแบบจำลองบ้าน เพื่อออกแบบบ้านด้วยการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของคนไทย แล้วคำนวณหาค่าไฟฟ้าจากรูปแบบบ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งผลจากการวิจัยได้ข้อสรุปว่า บ้านแนวคิดพลังงานเป็นศูนย์ สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด 38% โดยที่ลูกบ้านยังคงชีวิตได้ตามปกติ

พร้อมทั้งย้ำว่า “ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสนใจกระแสรักษ์โลก SENA ต้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง ไม่ใช่แค่ติดโซลาร์ จากในอดีตมองว่าโลกร้อนเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ แต่จริงๆ แล้ว เกิดจากบ้านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 60% ของโลก เราไปทำอะไรกับโรงงานอุตสาหกรรมได้ไม่มาก ในฐานะเราเป็นคนสร้างที่อยู่อาศัย ทำให้มองเห็นว่าที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตคาร์บอน ขณะที่โรงงานผลิตเป็นช่วงเวลา แต่บ้านที่อยู่อาศัยสามารถผลิตคาร์บอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

ดร.ยุ้ย ยังย้ำว่า การพัฒนาบ้านพลังงานเป็นศูนย์ ต้องมองอนาคตที่ไทยประกาศไว้ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะก้าวไปสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนปี ค.ศ.2050 และไปสู่ Net Zero ปี ค.ศ.2065 และขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาจะออก พ.ร.บ.ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไว้แล้ว หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า พ.ร.บ.โลกร้อน ซึ่งต่อไปจะเป็นภาคบังคับให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งออกใบอนุญาตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและก่อสร้างบ้าน ในการหาสิทธิพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะที่ญี่ปุ่นได้บังคับให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรายทำบ้านรักษ์โลก หากไม่ทำจะถูกบทลงโทษ แต่หากผู้ประกอบการรายใดทำได้ตามเงื่อนไขจะมีงบประมาณสนับสนุนให้

 

สำหรับ SENA นั้นได้ร่วมกับฮันคิว ฮันชิน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ซึ่งนำนวัตกรรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ผนวกกับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใกล้การมีที่อยู่อาศัยแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ และคอนโด Low-Carbon ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้บริโภคยังไม่รู้ว่าแนวคิดดังกล่าวคืออะไร เพราะไม่มีประสบการณ์ Before และ After เพราะไม่เคยอยู่บ้านประเภทนี้มาก่อน แต่ทางเสนาได้สร้างให้หมดแล้วภายใต้หลักการ 1. Active Design คือ การออกแบบอาคารให้มีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงาน โดยการนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยในการออกแบบ 2. Passive design การออกแบบอาคารให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 3.การมีระบบผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน

ส่วนของคอนโด Low-Carbon ดร.ยุ้ยเล่าว่า จะเน้นการออกแบบที่อาศัยแนวคิดเรื่องสมาร์ทซิตี้มาประยุกต์ปรับใช้กับฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้เป็นชุมชนเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประหยัดรายจ่าย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญยังมีระบบการให้บริการที่มีความสะดวกสบายใกล้แหล่งงาน โดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างชาญฉลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยี วางแผนการเดินทาง ที่สามารถช่วยในการลดมลภาวะ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

“เราจะบอกว่า SENA ทำบ้านรุ่นใหม่ที่คุณอยู่แล้วใช้พลังงานน้อยมาก พลังงานที่คุณใช้เข้าใกล้ศูนย์ ก็เปรียบเหมือนกับการซื้อไฟจากหลวงน้อยมาก เหมือนกับคุณอยู่บ้านทั่วไปต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 4,000 บาท แต่อยู่ที่นี่จ่ายค่าไฟเดือนละ 1,500 บาท ตลอดระยะเวลา 20 ปี” ดร.ยุ้ย กล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3 เทคนิคเลือกซื้อแอร์ติดผนังให้ประหยัดไฟและรักษ์โลก

สภาพอากาศเมืองไทยนั้นใครๆ ก็รู้ดีว่าเป็นเมืองร้อน ดังนั้นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศย่อมเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญแทบจะทุกๆ สถานที่ Indoor แต่วิธีการเลือกซื้อแอร์ติดผนังนั้นก็มีเคล็ดลับหรือวิธีการเลือกอยู่เหมือนกัน

ชี้เป้าไอเดียของขวัญปีใหม่ยุครักษ์โลก

เทศกาลปีใหม่นับเป็นช่วงเวลาดี ๆ ของการเริ่มต้นใหม่และรับสิ่งดี ๆ ตั้งแต่ต้นปี หลายคนจึงกำลังมองหาของขวัญของฝากสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

"เสนา"ปักหมุดพัฒนาบ้านรักษ์โลกปี'66 ตอบโจทย์ลดค่าครองชีพ-หนุนNet Zero

กระแสการตื่นตัวที่สังคมพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆ คือปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและธรรมชาติ

เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าลดโลกรวน เพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่อง จ.สุรินทร์ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด มีส่วนร่วมรักษ์โลก

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกำลังรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก มาพร้อมกับการขยายตัวของเมือง โดยการกินพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น พื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดน้อยลงในหลายพื้นที่