คลอด ‘นายพัน’ นอกวาระ

คำสั่งแต่งตั้ง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) - สารวัตร (สว.) นอกวาระประจำปี ตามเงื่อนไข ก.ตร.อนุมัติให้อำนาจการสั่งแต่งตั้งของ ผบ.ตร. ตามความในมาตรา 178 แห่ง  พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับมาตรา 54 แห่ง  พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ผบ.เด่น-พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ แม่ทัพใหญ่สีกากี ประชุมบอร์ดกลั่นกรองแต่งตั้งตำรวจระดับ นายพัน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ จำนวน 527 ราย ตำแหน่งระดับ รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) - สารวัตร (สว.) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3  เม.ย.เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  เที่ยงกมล รอง ผบก.สอท.3 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.4, พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.1 เป็น รอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ รอง ผบก.สศป. เป็น รอง ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ รอง ผบก.อภ.ภ.4 เป็น  รอง ผบก.สศป., พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผบก.ทพ. เป็น  รอง ผบก.อคฝ., พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.3  เป็น รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.ไกรสีห์ สุวรรณงาม ผกก.ฝอ.คด. ขึ้นเป็น รอง ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร., พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน ผกก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น ขึ้นเป็น รอง ผบก.อก.ภ.4, พ.ต.อ.ภัคพงศ์ บูรณ์ชนะ ผกก.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 ขึ้นเป็น รอง ผบก.อก.สกบ., พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพาณิชย์ ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท. ขึ้นเป็น รอง ผบก.ประจำ  สง.ผบ.ตร. ๐

ส่วนระดับ ผกก.ที่น่าสนใจในโผ “นอกวาระ” ครั้งนี้ ก็มีอาทิ พ.ต.อ.กฤช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.4 เป็น ผกก.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี, ว่าที่ พ.ต.อ.กฤตปณิธิ พุฒศิริ ผกก.สภ.สระบัว  จว.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา, ว่าที่ พ.ต.อ.จากเทพ ผงผาย ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว, พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.4  บก.รฟ. เป็น ผกก.6 บก.ปคม., พ.ต.อ.ธนัญชัย นวลนิรันดร์  ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.8 เป็น ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.8, ว่าที่ พ.ต.อ.ศักรินทร์ เกิดสำอาง ผกก.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี ตม. เป็น ผกก.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6, พ.ต.อ.สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ ผกก.3 บก.ปปป. เป็น ผกก.4  บก.รฟ., พ.ต.อ.สิทธิชน ธงชัยภูมิ ผกก.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ, ว่าที่ พ.ต.อ.อาณุ ปิ่นทอง ผกก.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก เป็น ผกก.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์, พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว เป็น ผกก.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี เป็นต้น ๐     

ในวงประชุม ก.ตร.ครั้งนี้ ที่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะประธาน ก.ตร. มีการรับทราบผลการประชุมเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน โดย พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  (ผบช.ก.ตร.) ได้แนะนำ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิป้ายแดง ประกอบด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกฯ, นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, รศ.ประทิต สันติประภพ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ  นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ส่วน พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรอง ผบ.ตร. ลาไปต่างประเทศ รวมทั้งวงประชุม ก.ต.ยังได้เลือกให้ "บิ๊กเอก" เป็นตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ที่มีประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน มีรองประธานศาลฎีกา ที่ประธานศาลฎีกามอบหมาย และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อคัดเลือก ก.พ.ค.ตร. 7 คน วาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ

ก.ตร.ยังรับทราบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์  ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล โดย บิ๊กกอล์ฟ-พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  แจ้งรายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ เดือน มี.ค.66 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 24 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 19  นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 5 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.66 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษรวมทั้งสิ้น จำนวน 50 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จํานวน 41 นาย  และปลดออกจากราชการ จํานวน 9 นาย

กลายเป็นประเด็นใหญ่หลังสื่อสังคมออนไลน์นำข่าว  นายสิบซ้อมเมีย ไปขยายผลต่อ โดยมี “ทนายชื่อดัง” เป็นผู้ร่วมเรียกร้องความเป็นธรรม ทำให้กองทัพบกต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดของนายสิบคนดังกล่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการ   โดยมี พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2 รอ.) กับ พ.อ.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์  ผู้บังคับการกรมทหารราบ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) ที่เตรียมเข้ารับตำแหน่ง ผบ.พล.ฯ และ ผู้การใหม่ เปิดหน้ากับสื่อมวลชน ไล่เลียงไทม์ไลน์กันละเอียดยิบ ย้ำการดำเนินการตามประมวลกฎหมายทหารกับกำลังพล รอเพียงศาลพิพากษาความผิดตามกฎหมายอาญา หลังคู่กรณีร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็จะมีการปลดออกจากราชการ พร้อมย้ำว่าแม้จะเป็นแค่เรื่องในครอบครัว  ซึ่งกองทัพยากจะสอดส่องดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจและไม่ให้มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ส่วนการลงทันฑ์ผู้บังคับบัญชาขึ้นไปสองลำดับขั้นตอนยังต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีละเว้น

ส่งท้ายตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (ผบ.รร.จปร.) บิ๊กเล็ก-พล.ท.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์   ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการดับไฟป่า จ.นครนายกด้วยตนเอง ก่อนที่วันจันทร์นี้จะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งให้ พล.ต.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร.คนใหม่ สำหรับสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้นับว่า หนักพอสมควร นอกจากกำลังภาคพื้นของหน่วยในพื้นที่ซึ่งเข้าไปสนับสนุนแล้ว  ยังมีเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 จำนวน 2 ลำ ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ปภ.โปรยน้ำในจุดที่จะลุกลามไปยังผืนป่าในจังหวัดที่ติดกัน แม้ทิศทางของไฟที่ลามออกไปจะไม่ได้มาทาง รร.จปร.และชุมชนที่ใกล้เคียงโดยตรง แต่ก็อยู่ในรัศมีที่ได้รับผลกระทบเรื่องควันไฟและฝุ่นด้วย ยิ่งไฟปะทุและลมพัดแรงมากเท่าไหร่ ทุกหน่วยงานต้องจับมือในการแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว โดยมี ผวจ.นครนายกเป็นแม่งาน   

พูดถึงนายพลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มีกำหนดการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ในกองบัญชาการกองทัพบกวันจันทร์นี้ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธี น่าสนใจว่าคำปฏิญาณในการทำหน้าที่ตาม รธน.และกฎหมาย ถูกท้าทายตีความจากฝ่ายการเมืองในช่วงการเลือกตั้งรุกหนักมาที่หน้าค่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพอยู่ใน สมการ ต่อสู้ทางการเมือง แถมนโยบายหลายเรื่องที่คนรุ่นใหม่ ซื้อ เช่น การยกเลิกเกณฑ์ทหาร การตัดงบจัดซื้ออาวุธ เอาทหารออกจากการเมือง และที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมคือ ข้อเสนอให้แก้ไขมาตรา 112 ของกฎหมายอาญา จะว่าไปแล้ว คำถาม ที่ถูกโยนออกมาแทงใจหลายคน แต่การชี้แจง-ตอบโต้ คงไม่เกิดประโยชน์ เพราะอุดมการณ์ ความเชื่อ และข้อมูลของทั้งสองฝ่ายต่างกัน ดังนั้น ผู้นำทางทหารคงเลือกใช้วิธีอดทนดูสถานการณ์ด้วยใจนิ่งๆ รับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในฐานะผู้ชมไปก่อน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุภาพบุรุษจราจร! โชว์ฝีมือช่วยผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจนปลอดภัย

ตำรวจและอาสาจราจรจันทบุรีช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้น “ผบ.ตร.” ชมเชยเป็นตำรวจมืออาชีพ ยกเป็นตัวอย่าง “สุภาพบุรุษจราจร”

ตร.เรียก 10 บัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอก ‘ต๋อง ศิษย์ฉ่อย’ สอบ 29 พ.ค.

ความคืบหน้ากรณีนายวัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นักสนุกเกอร์ชื่อดังถูกแก็งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท

แกงส้มต้มเปื่อย...อร่อยไหมคะ

ในตอนหาเสียงเลือกตั้ง แกงส้มผักรวมดูน่ากินน่าอร่อย ผักแต่ละชนิดที่ใส่มาน่ากิน ของชอบ ของอยากทั้งนั้น ที่ขาดไม่ได้คือ แครอตสีส้ม ใส่เนื้อปลาแซลมอนสีส้มน่ากินไปหมด

'อุเบกขา' สิ่งที่ขาดหายไปจากบรรดา 'ติ่งๆ' ทั้งหลาย

พระอาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต หรือ พระธรรมปิฎก ท่านได้เทศนา สั่งสอน ไว้ในหนังสือ จาริกบุญ-จารึกธรรม ขณะร่วมเดินทางกับญาติ-โยมไปยังประเทศอินตะระเดียเมื่อกว่า 20-30 ปีที่แล้ว

ตรวจสอบตำรวจ

น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา ตำรวจโจร หรือ โจรปลอมเป็นตำรวจ มาหลอกลวง มารีดไถประชาชน สำหรับ แอปแทนใจ เวอร์ชันล่าสุดที่ กรมปทุมวัน ปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันแทนใจ นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวอร์ชันแรก

การเมือง-รัฐบาล-ฝ่ายค้านประหลาด-ชวนอึ้ง

ผู้เขียนเป็นคนคิดช้า-หัวช้า ดูเกณฑ์โหรก็มักจะมีอะไรตกๆหล่นๆ อย่างตอนที่แล้วที่ทำนายการเมืองหลังเลือกตั้งก็ไม่ครบเพราะตกเกณฑ์สำคัญไปอย่างไม่