ก้าวไกลเสียอะไรไปแล้วบ้าง

ก็ตามนั้นแหละครับ...

กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดถัดไปมันจะถูกได้อย่างไรกัน

เป็นไปตามที่คาดครับว่า กรณี "รองอ๋อง หมู่กระทะ" มันจะลุกลาม แยกย่อยไปอีกหลายประเด็น สุดท้ายพรรคก้าวไกลเอาไม่อยู่

จะเสียหายมากกว่าที่คิด

เมื่อ "รองอ๋อง" ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ สิ่งที่้ต้องเจอแน่ๆแล้วคือ ฝั่งรัฐบาลจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิฉัยว่ามติพรรคก้าวไกลขับ "รองอ๋อง" ออกพรรคนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

และยังมีประเด็นขัดข้อบังคับพรรคก้าวไกลอีกด้วย

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

 (๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว

ไปดูข้อบังคับพรรคก้าวไกลกันอีกครั้ง  ข้อ ๖๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๒ เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม แต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกพรรคมิได้

 (๔) ไม่ชําระค่าบํารุงพรรคเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน

 (๕)พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น

 (๖) พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรค หรือยุบพรรคการเมืองการลาออกของสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) หากสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมติของพรรคต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค

กรณี "รองอ๋อง" พรรคก้าวไกลอ้าง (๕) ในการขับ

แต่...เหตุผลในการขับ ไม่เข้าข่าย (๕) แม้นิดเดียว

ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วหละครับว่าจะวินิจฉัยเช่นไร

แต่เฉพาะหน้านี้ที่เป็นปัญหาสำหรับพรรคก้าวไกลคือโควตาประธานกรรมาธิการ

การที่พรรคก้าวไกลขับ "รองอ๋อง" ออกจากพรรค  ทำให้สัดส่วนส.ส.ที่ใช้คำนวณเก้าอี้ประธานกรรมาธิการสภาผู้แทนฯเปลี่ยนไปด้วย

จากเดิมที่ได้ ๑๑ คณะ จะเหลือ ๑๐ คณะ

ได้ ๑๑ คณะส.ส.ในพรรคก้าวไกลยังฟัดกันเองจมเขี้ยว

หากต้องลดลงมาเหลือ ๑๐ คณะ คงเลือดโชคไปตามๆกัน

ฟังที่ "อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์"  สส.ราชบุรี จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) โอกาสที่พรรคก้าวไกลจะเสียเก้าอี้ประธานกรรมาธิการไป ๑ คณะมีสูงมากทีเดียว

 “...ที่ผ่านมาการจัดสรรโควตาประธานกรรมาธิการ พรรคก้าวไกลขอให้รอผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ระยองก่อน

เมื่อผลเลือกตั้งพบว่าเขาชนะ ได้ส.ส. ๑ คน ทำให้ได้โควตาประธานกรรมาธิการฯ เพิ่มอีก ๑ คณะ จากที่คำนวณแล้วได้ ๑๐ คณะ

ดังนั้น เมื่อตอนนี้ ส.ส.ก้าวไกล ลดลง ๑ คน สัดส่วนต้องลดลง และพรรครวมไทยสร้างชาติ ต้องได้ประธานกรรมาธิการฯ ๓  คณะ โดยไม่มีการแบ่งครึ่งวาระดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ...”

ความฉิบหายมาเยือนสิครับ

งานนี้พรรคก้าวไกลจะเอาแต่ได้ ไม่ได้แน่นอน จะยกเอาเหตุผลอะไรมาอธิบายเพื่อให้ตัวเองได้โควตาประธานกรรมาธิการฯ ๑๑ ที่นั่ง

กลุ่มใจแทนจริงๆ!

พรรคก้าวไกล เสียมากี่ตำแหน่งแล้ว

เริ่มจากประธานสภาผู้แทนราษฎร  เสียให้กับพรรคประชาชาติที่มีเพียง ๙ เสียง

จากนั้นเสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทย

ตามด้วยเสียตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ซึ่งยังไม่รู้ว่า "รองอ๋อง" จะไปสังกัดพรรคการเมืองใด

หรือต้องจบเห่เพราะคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ หรืออาจเป็นศาลฎีกา

แทนที่จะฝากเลี้ยง "รองอ๋อง" ไว้กับพรรคพันธิมิตรในฝ่ายค้าน กลับกลายเป็นว่า ต้องเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ ๑ ใหม่ และตกเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลในที่สุด

วันนี้กำลังจะเสียตำแหน่งประธานกรรมาธิการไปอีก ๑ เก้าอี้

เมื่อทวนความดูแล้ว พรรคก้าวไกลอ่อนหัดทางการเมืองอย่างมาก จนสร้างความเสียหายให้พรรคอย่างใหญ่หลวง

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

พรรคก้าวไกลอ่านอนาคตไม่ออก   มีพลังอยู่ในมือ มีเก้าอี้ส.ส.มากที่สุด แต่กลับใช้ประโยชน์เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองไม่เป็น

ไม่ต่างจากลิงได้แหวน

เห็นการแถลงข่าวของ รองโฆษกพรรคก้าวไกล "ภคมน หนุนอนันต์" แล้ว ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า พรรคก้าวไกลเล่นกับกระแสจนเพลิน ไม่สนใจแม้กระทั่งข้อบังคับพรรคที่ตัวเองเขียนไว้

 “...คุณศรีสุวรรณได้อ้างว่าจะมีการผิดข้อบังคับของพรรค ก็อยากจะบอกว่าคุณศรีสุวรรณก็อาจจะไม่ใช่สมาชิกของพรรคก้าวไกล อาจจะไม่ได้รู้ข้อบังคับที่ดีพอ การขับหมออ๋องออกจากสมาชิกภาพพรรค เราพูดชัดเจน หมออ๋องพูดชัดเจน เรื่องนี้ไม่มีการละคร ไม่มีการตระบัดสัตย์ ไม่มีการทรยศประชาชนใดๆทั้งสิ้น นี่คือการกระทำที่โปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดแล้ว...”

นี่แหละครับผลของการไม่ทำการบ้าน ไม่อ่านข้อบังคับพรรคตัวเอง

นี่ถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล ได้บริหารประเทศ มันจะไม่ฉิบหายหรือครับ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายก้าวไกลคืออะไร?

ลองอ่านดูครับ.... "ชัยธวัช ตุลาธน" หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่อง นิรโทษกรรม ๑๑๒ มีเนื้อหาดังนี้

นิรโทษกรรม-สำนึก

สงสัยเพราะติดคุก ๑๕ เดือน ข้อมูลบางอย่างจึงขาดหาย ออกมาเที่ยวนี้ "เทพไท เสนพงศ์" ทำราวกับตัวเองเหลือนิ้วมา ๓ นิ้ว

มรดกบาป 'ก้าวไกล'

ได้พรรคใหม่เป็นที่เรียบร้อย... อดีต ๒ สส.พรรคก้าวไกลที่ถูกขับพ้นพรรค หาพรรคใหม่จนเจอ

หมาใกล้ตาย

ลุ้นกันตัวโก่ง เมื่อไหร่พรรคก้าวไกลจะพูดถึง "ชั้น ๑๔" ตายตาหลับแล้วครับ

กระทงอย่าหลงทาง

ขวางหูขวางตาไปเสียหมด! นั่งไถโทรศัพท์ กะจะดูบรรยากาศแสงสีเสียงวันลอยกระทง ดันไปเจอพวกผ่าเหล่า ต่อต้านประเพณีลอยกระทงซะงั้น

เพราะทรยศตัวเอง

การมีสื่อโซเชียลมันดีอย่างนี้นี่เอง ใครเคยทำอะไรไว้ สามารถขุดมาดูได้อย่างรวดเร็ว ราวกับร่ายมนตร์